Διαγωνισμοί Προσφορών

Ενημερώσου για τους ανοικτούς Δημόσιους Διαγωνισμούς Προσφορών της Cyta καθώς και για τα αποτελέσματα κατακύρωσης των Διαγωνισμών στην ιστοσελίδα: www.cyta-tenders.cytanet.com.cy

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες χρειαστείς σχετικά με τους Διαγωνισμούς Προσφορών, μπορείς να επικοινωνήσεις:

Τηλεφωνικά: +357 22701953
Φαξ: +357 22707227
e-mail: margarita.marathefti@cyta.com.cy

ή ακόμη να απευθυνθείς/επισκεφθείς τα γραφεία του αρμόδιου τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:

CYTA
Διαχείριση Προσφορών και Γραμματεία Συμβουλίων Προσφορών
Κεντρικά Γραφεία,
Οδός Τηλεπικοινωνιών,
Στρόβολος,
2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ