Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Διαγωνισμοί Προσφορών

Ενημερώσου για τους ανοικτούς Δημόσιους Διαγωνισμούς Προσφορών της Cyta καθώς και για τα αποτελέσματα κατακύρωσης των Διαγωνισμών στην ιστοσελίδα: www.cyta-tenders.cytanet.com.cy

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις ή πληροφορίες χρειαστείς σχετικά με τους Διαγωνισμούς Προσφορών, μπορείς να επικοινωνήσεις:

Τηλεφωνικά: +357 22701953
Φαξ: +357 22707227
e-mail: margarita.marathefti@cyta.com.cy

ή ακόμη να απευθυνθείς/επισκεφθείς τα γραφεία του αρμόδιου τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:

CYTA
Διαχείριση Προσφορών και Γραμματεία Συμβουλίων Προσφορών
Κεντρικά Γραφεία,
Οδός Τηλεπικοινωνιών,
Στρόβολος,
2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ