Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

SMS Λέξεις κλειδιάΥπηρεσίαΤρόποςΛέξη κλειδίΑποστολή στοπερισσότερα »
cybee News SMSes Απενεργοποίηση STARTCYBEENEWS 8000
cybee News SMSes Απενεργοποίηση START CYBEENEWS 8000
cybee News SMSes Ενεργοποίηση STOPCYBEENEWS 8000
cybee News SMSes Ενεργοποίηση STOP CYBEENEWS 8000
Cyta Bill News Απενεργοποίηση STARTBILLNEWS 8000
Cyta Bill News Απενεργοποίηση START BILLNEWS 8000
Cyta Bill News Ενεργοποίηση STOPBILLNEWS 8000
Cyta Bill News Ενεργοποίηση STOP BILLNEWS 8000
Cyta News SMSes Απενεργοποίηση STARTCYTANEWS 8000
Cyta News SMSes Απενεργοποίηση START CYTANEWS 8000
Cyta News SMSes Ενεργοποίηση STOP CYTANEWS 8000
Cyta News SMSes Ενεργοποίηση STOPCYTANEWS 8000
Cyta Personnel Απενεργοποίηση StartCytaPerson 8000
Cyta Personnel Απενεργοποίηση Start CytaPerso 8000
Cyta Personnel Απενεργοποίηση Stop CytaPerson 8000
Cyta Personnel Ενεργοποίηση StopCytaPerson 8000
CytaVision News SMS Απενεργοποίηση STARTCVNEWS 8000
CytaVision News SMS Απενεργοποίηση START CVNEWS 8000
CytaVision News SMS Ενεργοποίηση STOPCVNEWS 8000
CytaVision News SMS Ενεργοποίηση STOP CVNEWS 8000
CytaVoda News Απενεργοποίηση STARTCMVNEWS 8000
CytaVoda News Απενεργοποίηση START CMVNEWS 8000
CytaVoda News Απενεργοποίηση STOP CMVNEWS 8000
CytaVoda News Ενεργοποίηση STOPCMVNEWS 8000
Prepaid Porting Αίτηση pcode 8000
soeasy News Via SMS Απενεργοποίηση STARTSOEASYNEWS 8000
soeasy News Via SMS Απενεργοποίηση START SOEASYNEW 8000
soeasy News Via SMS Ενεργοποίηση STOP SOEASYNEWS 8000
soeasy News Via SMS Ενεργοποίηση STOPSOEASYNEWS 8000
tst1 Αίτηση tst1 8000
VF-live! News SMSes Απενεργοποίηση StartVFlive 8000
VF-live! News SMSes Απενεργοποίηση Start VFlive 8000
VF-live! News SMSes Ενεργοποίηση Stop VFlive 8000
VF-live! News SMSes Ενεργοποίηση StopVFlive 8000
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Αίτηση ACTIVATE 1000
ΚΩΔΙΚΟΣ Αίτηση PASS 1000
ΚΩΔΙΚΟΣ Αίτηση PASSWORD 1000
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ Αίτηση TERMINATE 1000
ΧΡΗΣΤΗΣ Αίτηση USER 1000
ΧΡΗΣΤΗΣ Αίτηση USERNAME 1000
12345678