Αρχείο 2013

Αρχείο:
Δημοσίευση 29/11/2013
Προσφορά Υπηρεσίας Cytanet
Δημοσίευση 20/11/2013
Εισαγωγή Οικονομικών Προγραμμάτων από τη Σταθερή Τηλεφωνία της Cyta
Δημοσίευση 21/10/2013
Δωρεάν Μετάβαση πελατών από την Αναλογική Τηλεφωνία στην Υπηρεσία BBT HOME
Δημοσίευση 23/8/2013
Προσφορά Υπηρεσίας Cytanet
Δημοσίευση 1/7/2013
Διευκόλυνση «Ενισχυμένης Ταχύτητας Αποστολής» στα ευρυζωνικά προϊόντα διαδικτύου
Δημοσίευση 17/6/2013
Προσφορά Υπηρεσίας Cytanet
Δημοσίευση 31/5/2013
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Mobile Internet στο εξωτερικό (Περιαγωγή Δεδομένων GPRS)
Δημοσίευση 31/5/2013
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής
Δημοσίευση 31/5/2013
Cytavision: Μείωση Τέλους Εγκατάστασης
Δημοσίευση 31/5/2013
Δωρεάν Μετάβαση στην Υπηρεσία BBT HOME
Αναθεώρηση Τελών Διεθνών Κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο

» Νέα διεθνή τέλη Σταθερής Τηλεφωνίας
Δημοσίευση 31/5/2013
Προσφορά Υπηρεσίας Cytanet
Δημοσίευση 15/5/2013
Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης Μισθωμένων Γραμμών που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στην υπηρεσία Cytanet
Δημοσίευση 01/04/2013
Αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης Μισθωμένων Γραμμών που χρησιμοποιούνται για σύνδεση στην υπηρεσία Cytanet
Δημοσίευση 01/04/2013
Αναθεώρηση τέλους σύνδεσης Μισθωμένων Γραμμών 10Mbps και 100Mbps και παροχή προϊόντων Μισθωμένων Γραμμών 10Mbps και 100Μbps μέχρι 150m
Δημοσίευση 27/03/2013
Εισαγωγή νέων προϊόντων πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύωσης Ethernet μέσω Ραδιoζεύξεων
Δημοσίευση 01/03/2013
Νέα μειωμένα τέλη επιχειρηματικών προϊόντων μόνιμης σύνδεσης από την υπηρεσία Cytanet
Δημοσίευση 01/03/2013
Αναθεώρηση τιμολογίου της υπηρεσίας Sip Trunking
Δημοσίευση 28/02/2013
Η Cyta ανακοινώνει τα πιο κάτω τέλη ως η υποχρέωσή της με βάση το Άρθρο 69 του Νόμου 112 (Ι)/ 2004
Δημοσίευση 13/02/2013
Αναθεώρηση υφιστάμενων λιανικών τελών από Σταθερά Cyta και Κινητά Cytamobile-Vodafone
Δημοσίευση 01/02/2013
Αναθεώρηση τιμολογίου Διεθνών Ιδιωτικών Μισθωμένων Κυκλωμάτων (BusinessLink)
Δημοσίευση 01/02/2013
Αναθεώρηση τιμολογίου στα προϊόντα επιχειρηματικής δικτύωσης Ethernet για ταχύτητες 20Mbps και πάνω