Προσωρινή Αποσύνδεση & Επανασύνδεση

Μπορείς να ζητήσεις προσωρινή διακοπή καθώς και επανασύνδεση της υπηρεσίας Cytavision.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ CYTAVISION
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης
Συνδρομή Προσωρινής Αποσύνδεσης €7,14 Μηνιαία Παραγγελία
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ CYTAVISION
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης
Τέλος Επανασύνδεσης €3,93 Εφάπαξ Παραγγελία

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Με υπηρεσία Internet στην ίδια τηλεφωνική γραμμή ή ευρυζωνική πρόσβαση το τέλος προσωρινής αποσύνδεσης είναι €3,93.
  3. Η προσωρινή αποσύνδεση του πακέτου Cytavision Public παρέχεται μόνο αν η υπηρεσία ήταν συνδεδεμένη και λειτουργούσε κανονικά για 15 συνεχόμενες ημέρες πριν από τη ζητούμενη ημερομηνία αποσύνδεσης.
  4. Η προσωρινή αποσύνδεση της υπηρεσίας προσφέρεται για 6 μήνες το χρόνο το μέγιστο. Αν το επιθυμείς, μπορείς να έχεις την υπηρεσία αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των 6 μηνών, αλλά για αυτή την περίοδο θα χρεώνεσαι με την κανονική μηνιαία συνδρομή παρόλο που η υπηρεσία θα παραμένει αποσυνδεδεμένη.