Συνεργάτες

H Microsoft (Nasdaq "MSFT") ιδρύθηκε το 1975 και πρωτοστατεί στη δημιουργία λογισμικών εφαρμογών, υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής οι οποίες βοηθούν τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις να πετύχουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καλωδιακών εταιρειών και προμηθευτών εξοπλισμού δικτύου επενδύουν στα ευρυζωνικά δίκτυα IP και κοιτάζουν να δημιουργήσουν και να παραδώσουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες προστιθεμένης αξίας δημιουργώντας νέες ροές εισοδήματος με το να βλέπουν πέρα από τον τομέα της φωνής. Η Microsoft είναι δεσμευμένη στο συνεταιρισμό με τους πάροχους υπηρεσιών για να παραδώσουν πλούσιες εμπειρίες στον πελάτη με τη χρήση πολλαπλών συσκευών.

Eιδικεύεται στη δημιουργία λογισμικών συστημάτων από το 1993. Στόχος της είναι η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων με ολοκληρωμένα λογισμικά τα οποία αποφέρουν απτά εμπορικά αποτελέσματα, αυξημένη λειτουργικότητα και απεριόριστη προσβασιμότητα. Αυτό καθίσταται δυνατό από την ποιότητα, τη δέσμευση και την εμπειρία του προσωπικού της καθώς επίσης και την προσέγγιση της να προσφέρει λύσεις στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το 1999 ήταν η μόνη Κυπριακή εταιρεία που πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο TickiT (επέκταση του ISO9001 για εταιρείες πληροφορικής). Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.powersoft.com.cy

Η Track Smart Telematics (Cyprus) Ltd παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και λύσεις στον τομέα της τηλεματικής – διαχείρισης στόλου οχημάτων, με εμπειρία πέραν των 22 χρόνων. 

Σκοπός της εταιρείας είναι να παρέχει στους πελάτες καινοτόμες και λειτουργικές υπηρεσίες που να καλύπτουν τις ανάγκες τους και να τους αποφέρει βασικά οφέλη όπως είναι η μείωση λειτουργικών εξόδων, ελαχιστοποίηση εξόδων συντήρησης, ασφάλεια και πολλά άλλα. Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.trackcy.com.

Η Virtual IT παρέχει υψηλής ποιότητας λύσεις και υπηρεσίες στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σκοπός της εταιρείας είναι να προωθεί καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις που συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική αναβάθμιση κάθε οργανισμού ώστε αυτός να παραμένει τόσο ανταγωνιστικός όσο και παραγωγικός, στη σημερινή κοινωνία της πληροφορίας και γνώσης.