Κέντρο Τύπου

Στον χώρο αυτό μπορείτε να βρείτε τα Δελτία Τύπου που εκδίδει η Cyta και αν το επιθυμείτε, να εγγραφείτε ως παραλήπτης τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε, επίσης, να διαβάσετε τις Ετήσιες Εκθέσεις, να δείτε τις εταιρικές διαφημιστικές μας εκστρατείες και να πληροφορηθείτε για την χρονολογική εξέλιξη των Tηλεπικοινωνιών στην Κύπρο.