Μαγνητικές Τηλεκάρτες

Οι μονάδες της τηλεκάρτας είναι αποθηκευμένες σε μία ή περισσότερες μαγνητικές λωρίδες στο πίσω μέρος της τηλεκάρτας. Το καρτοτηλέφωνο «διαβάζει» τις μαγνητικές λωρίδες, στις οποίες είναι αποθηκευμένες οι μονάδες της τηλεκάρτας και αφαιρεί τις ανάλογες μονάδες κατά τη διάρκεια της κλήσης.