Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Η Καινοτομία αποτελεί πυλώνα στρατηγικής των πρωτοπόρων επιχειρήσεων που επιδιώκουν αειφόρο ανάπτυξη και είναι απαραίτητη για τη μεγιστοποίηση της αξίας των οργανισμών οι οποίοι διανύουν ένα μεταβατικό στάδιο αντιμετωπίζοντας σειρά προκλήσεων.

Η Cyta έχει αναγνωρίσει την πρόκληση αυτή και έχει εντάξει την Καινοτομία ως σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής της.

Όραμα του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας:
Να καταστήσει τη Cyta πρωταγωνιστή της Καινοτομίας στην Κύπρο και να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Καινοτομίας, όπου μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρηματικούς αγγέλους, πανεπιστήμια και επενδυτές, θα καταφέρει να μετατρέπει ιδέες σε νεοφυείς εταιρείες (start-ups), τροφοδοτώντας το αναπτυξιακό μέλλον τόσο του Οργανισμού, όσο και του τόπου.

Intrapreneurship
Ενδοεπιχειρηματικότητα (Intrapreneurship)

Δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών εντός ενός μεγαλύτερου και εδραιωμένου οργανισμού.

Start-ups
Νεοφυείς εταιρείες (Start-ups)

Ανάπτυξη ιδεών με απώτερο σκοπό την προσέλκυση επενδυτικών ευκαιριών.

Newsletters
Newsletters

Ενδιαφέροντα άρθρα, ανακοινώσεις διαγωνισμών και εκδηλώσεων, καθώς και αναφορά στις εργασίες του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών της Cyta.
Κάντε εγγραφή εδώ.

Επικοινώνησε μαζί μας: cyta.entrepreneuship@cyta.com.cy