Απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις

Δωρεάν απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις μεταξύ σταθερών και κινητών της επιχείρησης σας

Κάνετε πιο απλή και οικονομική την επικοινωνία του προσωπικού της επιχείρησης σας που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους του.

Τι πρέπει να κάνετε
Να επιλέξετε τους τηλεφωνικούς αριθμούς, σταθερής τηλεφωνίας και Cytamobile - Vodafone με πρόγραμμα RED που θέλετε να προσθέσετε στις υπηρεσίες Business Telephony ή Business Telephony for PBX.

Τι κερδίζετε
Δωρεάν απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις μεταξύ σταθερών και κινητών της επιχείρηση σας με 24μήνη δέσμευση.

Σημειώσεις:

Για την καταχώρηση αριθμών RED στις υπηρεσίες Business Telephony και Business Telephony for PBX υπάρχει τέλος μηνιαίας συνδρομής €2 ανά αριθμό και τέλος σύνδεσης €10,34 εφαπαξ (ανά 30 αριθμούς στην ίδια αίτηση).

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Cytamobile - Vodafone με πρόγραμμα RED που μπορούν να καταχωρηθούν στην υπηρεσία Business Telephony/Business Telephony for PBX δεν είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένοι στο όνομα της επιχείρησης.

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί Cytamobile - Vodafone αποκτούν τηλεφωνικές διευκολύνσεις για να έχουν εύκολη και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ σταθερών και κινητών της υπηρεσίας Business Telephony.