Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

E-Line

Η Υπηρεσία Ε-Line παρέχει στους επιχειρηματικούς πελάτες τη δυνατότητα μεταφοράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης (φωνής, δεδομένων και εικόνας) μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ δύο σημείων (point-to-point) σε επίπεδο πρωτοκόλλου Ethernet. Γεωγραφικά απομακρυσμένα υποστατικά μπορούν να συνδεθούν μέσω του δικτύου της Cyta σαν να εξυπηρετούνταν από το ίδιο τοπικό δίκτυο δεδομένων.

Η χρήση της τεχνολογίας Ethernet και η αποφυγή ενδιάμεσων πρωτοκόλλων (SDH/PDH/ATM/FR) καθιστούν τις υπηρεσίες Ethernet απλούστερες στη χρήση και μειώνουν τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και το κόστος διαχείρισής τους. Το πρωτόκολλο Ethernet εξελίχτηκε στην πιο διαδεδομένη τεχνολογία τοπικών δικτύων δεδομένων (LANs). Η ευρεία χρήση του πρωτοκόλλου, ειδικότερα με την διάδοση του Διαδικτύου, προκάλεσε ραγδαία πτώση στο κόστος του σχετικού εξοπλισμού, στο δίκτυο και στα τερματικά, προς όφελος των πελατών οι οποίοι επωφελούνται χαμηλότερα τέλη.

Η Υπηρεσία E-Line προσφέρεται με διαβαθμίσεις ποιότητας υπηρεσίας (Gold, Silver, Bronze) και δυνατότητα διαχωρισμού της κίνησης δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών του πελάτη. Σύνδεση στην υπηρεσία επιτυγχάνεται με μία πρόσβαση Ethernet σε κάθε σημείο ενώ η μεταφορά των δεδομένων από σημείο σε σημείο επιτυγχάνεται μέσω των E-Line Νοητών Κυκλωμάτων (Ε-Line VCs).

Οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων των Ε-Line VCs κυμαίνονται από 128Kbps μέχρι και 1Gbps.

Για προστασία των Ε-Line VCs προσφέρονται τα εφεδρικά Ε-Line VCs. Σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση, τα τερματικά των πελατών και το δίκτυο θα δρομολογούν την κίνηση μέσω των εφεδρικών Ε-Line VCs στην εναλλακτική πρόσβαση.
 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΖΩΝΗ 1 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΖΩΝΗ 2
128 Kbps €59,50 €16,66 €24,99
256 Kbps €59,50 €30,94 €46,41
512 Kbps €59,50 €52,36 €78,54
1 Mbps €59,50 €66,64 €99,96
2 Mbps €59,50 €104,72 €157,08
4 Mbps €59,50 €140,42 €210,63
6 Mbps €59,50 €173,74 €260,61
8 Mbps €59,50 €207,06 €310,59
10 Mbps €59,50 €240,38 €360,57
20 Mbps €59,50 €273,70 €410,55
30 Mbps €59,50 €345,10 €517,65
40 Mbps €59,50 €416,50 €624,75
50 Mbps €59,50 €487,90 €731,85
60 Mbps €59,50 €547,40 €821,10
70 Mbps €59,50 €595,00 €892,50
80 Mbps €59,50 €642,60 €963,90
90 Mbps €59,50 €690,20 €1.035,30
100 Mbps €59,50 €735,42 €1.103,13
200 Mbps €59,50 €821,10 €1.231,65
300 Mbps €59,50 €1.011,50 €1.517,25
400 Mbps €59,50 €1.220,94 €1.831,41
500 Mbps €59,50 €1.487,50 €2.231,25
600 Mbps €59,50 €1.785,00 €2.677,50
700 Mbps €59,50 €2.082,50 €3.123,75
800 Mbps €59,50 €2.320,50 €3.480,75
900 Mbps €59,50 €2.558,50 €3.837,75
1000 Mbps €59,50 €2.737,00 €4.105,50

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Το άθροισμα των ταχυτήτων των Ε-Line VCs που περνούν από μία Ethernet πρόσβαση πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με την ταχύτητα της πρόσβασης.
  3. Η Zώνη 1 είναι η οπτική απόσταση μέχρι και 20χλμ μεταξύ των δύο ακροτελευταίων υποστατικών της Cyta.
  4. Όταν τα δύο άκρα του κυκλώματος του πελάτη ενώνονται στο ίδιο τηλεφωνικό κέντρο, το E-Line VC έχει απόσταση Ζώνη 0 και χρεώνεται με το 50% του αντίστοιχου τέλους Ζώνη 1.
  5. Η τιμολόγηση των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Οι τιμές που αναφέρονται στο τιμολόγιο E-Line VCs ισχύουν για την επιλογή 1- επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας 100% Bronze.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1,75 1,25 1
ΕΠΙΛΟΓΗ GOLD % SILVER % BRONZE %
1 0 0 100
2 0 50 50
3 50 0 50
4 25 25 50
5 100 0 0
6 0 100 0
7 40 60 0

  1. Τα εφεδρικά E-Line VCs προσφέρονται μέχρι την ταχύτητα των 600Mbps. Ισχύουν τα ίδια τέλη εγκατάστασης με τα βασικά E-Line VCs. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στο 10% του κανονικού τιμολογίου. Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η απόσταση (Ζώνη) της εφεδρικής σύνδεσης να είναι διαφορετική από την απόσταση της βασικής σύνδεσης. Προϋπόθεση για την παροχή εφεδρικής σύνδεσης είναι ο πελάτης να έχει αντίστοιχη βασική σύνδεση στην ίδια ή μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι εφεδρικές συνδέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τις βασικές αλλά μόνο σε περίπτωση βλάβης στις κύριες συνδέσεις. Σε περίπτωση που οι εφεδρικές συνδέσεις χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τις βασικές θα χρεώνονται με τη μηνιαία συνδρομή των βασικών συνδέσεων.
  2. Η αλλαγή στην ταχύτητα του E-Line VC χρεώνεται με το μισό του τέλους εγκατάστασης.
  3. Η αλλαγή από οποιονδήποτε συνδυασμό των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας σε άλλο, χρεώνεται με το μισό του τέλους εγκατάστασης.
  4. Η μεταφορά των E-Line VCs από ένα σημείο σε άλλο χρεώνεται με τα αντίστοιχα τέλη εγκατάστασης για την κάθε ταχύτητα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Feedback