Πρόσβαση Ethernet

Οι νέες υπηρεσίες δικτύωσης Ethernet παρέχουν στους επιχειρηματικούς πελάτες τη δυνατότητα μεταφοράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης (φωνής, δεδομένων και εικόνας) μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων. Οι υπηρεσίες έχουν ως κοινή υποδομή το νέο δίκτυο Ethernet/IP της Cyta και χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση διεπαφών Χρήστη/Δικτύου τύπου Ethernet.

Η χρήση της γνωστής στις επιχειρήσεις τεχνολογίας Ethernet και η αποφυγή ενδιάμεσων πρωτοκόλλων (SDH/PDH/ATM/FR) καθιστούν τις υπηρεσίες Ethernet απλούστερες στη χρήση και μειώνουν τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και το κόστος διαχείρισής τους.

Οι συνδέσεις πρόσβασης στο δίκτυο Ethernet/IP προσφέρονται σε συμμετρικές ταχύτητες από 128Kbps μέχρι 2Μbps μέσω χάλκινων καλωδίων και τεχνολογία DSL και σε ταχύτητες 100 και 1000 Mbps μέσω οπτικών καλωδίων. Μέσω των προσβάσεων αυτών παρέχονται δύο υπηρεσίες δικτύωσης, η υπηρεσία E-Line και η υπηρεσία EVPN.

Για προστασία των προσβάσεων Ethernet προσφέρονται οι εναλλακτικές προσβάσεις Ethernet οι οποίες χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση. Οι εναλλακτικές προσβάσεις Ethernet καταλήγουν στα υποστατικά του πελάτη με διαφορετικό Demarcation Device της Cyta και καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιείται ανεξάρτητη φυσική πορεία καθώς και να τερματίζεται σε εναλλακτικό κόμβο από την κύρια πρόσβαση. Σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση, τα τερματικά των πελατών και το δίκτυο θα δρομολογούν την κίνηση μέσω της εναλλακτικής πρόσβασης.