Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Πρόσβαση Ethernet

Οι νέες υπηρεσίες δικτύωσης Ethernet παρέχουν στους επιχειρηματικούς πελάτες τη δυνατότητα μεταφοράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης (φωνής, δεδομένων και εικόνας) μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων. Οι υπηρεσίες έχουν ως κοινή υποδομή το νέο δίκτυο Ethernet/IP της Cyta και χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση διεπαφών Χρήστη/Δικτύου τύπου Ethernet.

Η χρήση της γνωστής στις επιχειρήσεις τεχνολογίας Ethernet και η αποφυγή ενδιάμεσων πρωτοκόλλων (SDH/PDH/ATM/FR) καθιστούν τις υπηρεσίες Ethernet απλούστερες στη χρήση και μειώνουν τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες όσο και το κόστος διαχείρισής τους.

Οι συνδέσεις πρόσβασης στο δίκτυο Ethernet/IP προσφέρονται σε συμμετρικές ταχύτητες από 128Kbps μέχρι 2Μbps μέσω χάλκινων καλωδίων και τεχνολογία DSL και σε ταχύτητες 100 και 1000 Mbps μέσω οπτικών καλωδίων. Μέσω των προσβάσεων αυτών παρέχονται δύο υπηρεσίες δικτύωσης, η υπηρεσία E-Line και η υπηρεσία EVPN.

Για προστασία των προσβάσεων Ethernet προσφέρονται οι εναλλακτικές προσβάσεις Ethernet οι οποίες χρησιμοποιούνται σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση. Οι εναλλακτικές προσβάσεις Ethernet καταλήγουν στα υποστατικά του πελάτη με διαφορετικό Demarcation Device της Cyta και καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιείται ανεξάρτητη φυσική πορεία καθώς και να τερματίζεται σε εναλλακτικό κόμβο από την κύρια πρόσβαση. Σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση, τα τερματικά των πελατών και το δίκτυο θα δρομολογούν την κίνηση μέσω της εναλλακτικής πρόσβασης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Β ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Α
128 Kbps €119,00 €28,98 €17,59
512 Kbps €119,00 €37,25 €24,84
1 Μbps €119,00 €41,39 €28,98
2 Mbps €119,00 €47,60 €37,25
100 Mbps €297,50 €166,60 €107,58
1000 Mbps (1Gbps) €297,50 €210,63 €160,65


Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Οι προσβάσεις Τύπου Α χρησιμοποιούνται στην περίπτωση όπου ο εξοπλισμός του πελάτη και το τηλεφωνικό κέντρο της Cyta συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου τα υποστατικά του πελάτη βρίσκονται εντός του οργανωμένου δικτύου πρόσβασης της Cyta, χρησιμοποιούνται προσβάσεις Τύπου Β.
  3. Για τις εναλλακτικές προσβάσεις ισχύουν τα ίδια τέλη εγκατάστασης και μηνιαίες συνδρομές με αυτά των κανονικών προσβάσεων, ο πελάτης όμως χρεώνεται το επιπρόσθετο κόστος που απαιτείται για την εγκατάσταση της εναλλακτικής πρόσβασης. Οι εναλλακτικές προσβάσεις προσφέρονται μόνο τύπου Β.
  4. Στις περιπτώσεις που τα υποστατικά του πελάτη βρίσκονται εκτός του οργανωμένου δικτύου πρόσβασης της Cyta πιθανόν να προκύψει επιπρόσθετο κόστος για παροχή της υπηρεσίας πέραν των πιο πάνω τελών.
  5. Στις περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται μέσω οπτικού καλωδίου, στα υποστατικά του πελάτη εγκαθίσταται οπτικός κατανεμητής και οπτικό καλώδιο.
  6. Η αλλαγή στην ταχύτητα πρόσβασης δεν χρεώνεται για ταχύτητες μεταξύ 128Kbps ως 2Mbps και 100Mbps ως 1Gbps. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις αλλαγής ταχύτητας μεταξύ των δύο πιο πάνω κατηγοριών ισχύουν τα τέλη εγκατάστασης.
  7. Η μεταφορά των Ethernet προσβάσεων από ένα σημείο σε άλλο χρεώνεται με τα αντίστοιχα τέλη εγκατάστασης για την κάθε ταχύτητα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Feedback