Μεταφορά Τηλεφωνικής Γραμμής

Οι πελάτες της Σταθερής Τηλεφωνίας μπορούν να ζητήσουν μεταφορά της τηλεφωνικής τους σύνδεσης εφόσον είναι συνδρομητές της υπηρεσίας για τουλάχιστον ένα μήνα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος ΜεταφοράςΔωρεάν-

Σημείωση: Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Απαραίτητα Στοιχεία για Υποβολή Αίτησης για Παροχή της Υπηρεσίας
Εάν η Ενιαία Σύμβαση για την παροχή της τηλεφωνικής σύνδεσης είναι υπογραμμένη τότε δεν χρειάζεται οποιονδήποτε άλλο στοιχείο για την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που η Ενιαία Σύμβαση δεν είναι υπογραμμένη, τότε χρειάζονται τα ακόλουθα στοιχεία για την υπογραφή της:

 • Κύπριοι: Ταυτότητα ή Εκλογικό Βιβλιάριο ή Άδεια Οδηγού.
 • Αλλοδαποί: Διαβατήριο.

Διαδικασία για Μεταφορά Τηλεφωνικής Σύνδεσης

 1. Υποβολή Αίτησης.
 2. Υπογραφή Γενικής Σύμβασης σε περίπτωση που αυτή δεν είναι υπογραμμένη.
 3. Συνεργείο της Cyta κλείνει ραντεβού με τον Πελάτη για διακοπή της σύνδεσης στην παλιά διεύθυνση.
 4. Μεταφορά και σύνδεση της υπηρεσίας στη νέα διεύθυνση.
   

Προϋποθέσεις

 1. Ο Πελάτης πρέπει να είναι συνδρομητής της υπηρεσίας για τουλάχιστον ένα μήνα.
 2. Βασική προϋπόθεση για την παροχή νέας υπηρεσίας είναι η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Cyta.
   

Σημειώσεις

 • Η μεταφορά της υπηρεσίας εκτός περιφέρειας εξυπακούει τερματισμό της παρούσας σύνδεσης και αίτηση παροχής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του αριθμού της τηλεφωνικής σύνδεσης.
 • Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά της υπηρεσίας ο αριθμός της τηλεφωνικής σύνδεσης θα αλλάξει, η Cyta προσφέρει δωρεάν την υπηρεσία προ-ηχογραφημένου μηνύματος ανακοίνωσης του νέου αριθμού για περίοδο δύο μηνών.