Ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου

Η Cytanet, κοινωνικά υπεύθυνη και ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα παιδείας, έχει σχεδιάσει και αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου στην Κύπρο.

Ιδιαίτερα για τους μαθητές Δημοτικής, Μέσης και Τεχνικής εκπαίδευσης η Cytanet πραγματοποιεί επισκέψεις σε σχολεία με εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Από το 2001 μέχρι σήμερα έχουν συνολικά πραγματοποιηθεί 800 επισκέψεις σε σχολεία της Κύπρου και τις διαλέξεις έχουν παρακολουθήσει πέραν των 80.000 μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι διαλέξεις, που διοργανώνονται και προσφέρονται δωρεάν από τη Cytanet, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έχουν ως στόχο την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του διαδικτύου. Στις διαλέξεις δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να ενημερωθούν για τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου και τα πλεονεκτήματά του, όπως επίσης, να λύσουν όλες τις απορίες τους. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι κίνδυνοι και οι παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

Επίσης, η Cytanet διοργανώνει διαλέξεις με θέμα “Το Διαδίκτυο στη ζωή των Παιδιών μας - Ασφαλής και Υπεύθυνη Χρήση”, οι οποίες απευθύνονται σε γονείς και άτομα που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ευημερία του παιδιού. Οι διαλέξεις διοργανώνονται σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων, τους Συνδέσμους Γονέων των Σχολείων και άλλα οργανωμένα σύνολα.

Μέσα από τις διαλέξεις γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην υπηρεσία Safe Internet, που προσφέρεται δωρεάν από τη Cytanet για προστασία των παιδιών από το παράνομο, ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες, γύρω από τις εκπαιδευτικές διαλέξεις σε σχολεία και Συνδέσμους Γονέων, μπορείς να απευθυνθείς στον υπεύθυνο του προγράμματος Πλουτάρχου Μάριος, στα τηλέφωνα 22701536 και 99510744 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση marios.ploutarchou@cyta.com.cy