Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Τηλεφωνικές Σταθερές Συσκευές

Τηλεφωνικές Σταθερές Συσκευές που υποστηρίζουν την υπηρεσία Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας:

Συσκευή Τιμή (€) Προδιαγραφές Συσκευής
Τηλέφωνο IP Aastra 6731i


102,45 Οδηγός Χρήστη
Οδηγός Εγκατάστασης
Συνοπτικός Οδηγός
Φύλλο Δεδομένων
Τηλέφωνο IP Phone Aastra 6735i  -  Εκτός αποθέματος
188,02 Οδηγός Χρήστη
Οδηγός Εγκατάστασης
Συνοπτικός Οδηγός
Φύλλο Δεδομένων
Τηλέφωνο IP Aastra 6737i
210,09 Οδηγός Χρήστη
Οδηγός Εγκατάστασης
Συνοπτικός Οδηγός
Φύλλο Δεδομένων
Τηλέφωνο IP DLINK DPH-120 SE
57,12 Οδηγός Χρήστη
Οδηγός Εγκατάστασης
Φύλλο Δεδομένων
Τηλέφωνο IP LG 8815E  -  Περιορισμένο απόθεμα
100,67 Οδηγός Χρήστη
Φύλλο Δεδομένων
Τηλέφωνο IP Ericsson-LG 8802A  -  Εκτός αποθέματος
54,76 Οδηγός Χρήστη
Συνοπτικός Οδηγός
Φύλλο Δεδομένων
Κονσόλα Aastra 536M/Aastra 670i (με 36 πλήκτρα) (Σημ. 2)
113,82 Aastra 536M Φύλλο Δεδομένων
Aastra 670i Φύλλο Δεδομένων
Αναλογική Συσκευή Alcatel T60  -  Εκτός αποθέματος
27,26 Οδηγός Χρήστη
Αναλογική Συσκευή Alcatel T76
33,53 Οδηγός Χρήστη
Ασύρματη Συσκευή IP Siemens A540
69,16 Οδηγός Χρήστη

Σημειώσεις:

  1. Συνοπτικός Πίνακας με τα Χαρακτηριστικά των Συσκευών που υποστηρίζουν την υπηρεσία BBT Business.
  2. Η Κονσόλα Aastra 536M/Aastra 670i μπορεί να συνδεθεί στις συσκευές Aastra 6735i και Aastra 6737i μόνο.
  3. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
Feedback