Επικοινωνία

Εξυπηρετήσου online απλά & βολικά

Επίλεξε τον τρόπο επικοινωνίας που σε εξυπηρετεί καλύτερα:

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στη διεύθυνση:

Κεντρικά Γραφεία Cyta
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22701000, Τέλεφαξ: + 357 22494940