Δέσμευση στην Ποιότητα

Η Cyta στα πλαίσια της δέσμευσης της στην ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση χρησιμοποιεί διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα και μοντέλα.

Αυτοαξιολόγηση με βάση το μοντέλο EFQM
Το 2000 έγινε η πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης του Οργανισμού με τη χρήση του μοντέλου EFQM (European Foundation for Quality Management). Η προσπάθεια επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά. Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις αλλά και στην υιοθέτηση καινούργιων μεθοδολογιών και μοντέλων ποιοτικής διεύθυνσης, όπως το σύστημα εισηγήσεων και η συστηματική βελτίωση με χρήση του μοντέλου Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (TQM – Total Quality Management).

Το 2005 επαναλήφθηκε η προσπάθεια χρήσης του μοντέλου EFQM με κάλυψη όλων των μονάδων του Οργανισμού. Για την αυτοαξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε μία νέα προσέγγιση η οποία σχεδιάστηκε εσωτερικά από τον Οργανισμό. Χρησιμοποίησε ως μέθοδο αξιολόγησης τα ερωτηματολόγια και ως μέθοδο εκμάθησης των προνοιών του μοντέλου τη συμμετοχή των μελών των μονάδων σε επιχειρηματικό παιγνίδι. Το αποτέλεσμα ήταν να τροχοδρομηθούν πάνω από τριάντα έργα προς βελτίωση σε διάφορους τομείς. Η σημαντικότερη απόφαση που προέκυψε από αυτή την προσπάθεια ήταν η απόφαση από όλη την ανωτάτη ηγεσία του Οργανισμού για υποβολή αίτησης για το βραβείο επιπέδου “Recognised for Excellence”.

Το έργο για την επίτευξη της πορείας αυτής αναλήφθηκε από ομάδα εργασίας, αγκαλιάστηκε όμως από όλες τις μονάδες του Οργανισμού οι οποίες με συστηματικότητα συνέλλεξαν όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση. Τον Ιούνιο 2007 ο Οργανισμός μας έτυχε αξιολόγησης από αξιολογητές του ευρωπαϊκού Οργανισμού και κατατάχθηκε στη βαθμολογία 500-550 που αποτελεί την ανώτερη διάκριση των πέντε αστέρων για το επίπεδο «Recognised for Excellence» . Η προσπάθεια επαναλήφθηκε την επόμενη χρονιά με συμμετοχή του Οργανισμού στο EFQM Excellence Award 2008. H Cyta και πάλι πέτυχε ψηλή βαθμολογία, βελτιώνοντας αυτή της προηγούμενης χρονιάς (550 – 600). Η Cyta είναι ο πρώτος και ο μόνος κυπριακός Οργανισμός που καταφέρνει να αναγνωριστεί για την αριστεία με βάση το μοντέλο EFQM. Στην Κύπρο υπάρχει σήμερα μικρός αριθμός οργανισμών/επιχειρήσεων που έχουν πετύχει τη χαμηλή βαθμίδα (Committed to Excellence).

Σύστημα Εισηγήσεων
Το σύστημα εισηγήσεων του Οργανισμού ιδέα.κλικ, που ήταν αποτέλεσμα της πρώτης αυτοαξιολόγησης, είχε στόχο την δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης και την αναζήτηση ιδεών από το πολυτιμότερο πόρο, τους ανθρώπους. Η λειτουργία του συστήματος εισηγήσεων ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002 και έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 6,106 εισηγήσεις, από τις οποίες οι 824 έχουν υλοποιηθεί, ενώ 153 βρίσκονται υπό μελέτη. Τα οικονομικά οφέλη μόνο από τις καλύτερες 37 εισηγήσεις ανέρχονται στα €4.078.922, ενώ το κόστος διαχείρισής του, που περιλαμβάνει την προώθησή του, βραβεία και ανθρωποώρες, για όλες τις εισηγήσεις ανέρχεται στις €461.322 (από την έναρξη λειτουργίας του).

Από το 2003, η Cyta είναι μέλος στον οργανισμό IdeasUk (Οργανισμός με μέλη εταιρείες που λειτουργούν συστήματα εισηγήσεων όπως η BT, BUPA, St Microelectronics, κ.α). Έχουμε διακριθεί τέσσερις συνεχόμενες χρονιές με χρυσές εισηγήσεις και έχουμε κερδίσει βραβεία για τις αφίσες που χρησιμοποιούνται καθώς και για το σχέδια προώθησης και επικοινωνίας που εφαρμόζουμε.