Χρονολογική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και σημεία σταθμοί στην πορεία της Cyta

1986 Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης” (Paging).

Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3”.

1987 Εγκατάσταση των πρώτων τηλεφωνικών θαλάμων που λειτουργούν με τηλεκάρτα.

1988 Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας”.

1989 Ελευθεροποίηση της προμήθειας του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού.

1990 Λειτουργία τέταρτου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

1991 Λειτουργία δύο νέων Επίγειων Δορυφορικών Σταθμών.

1992 Η Κύπρος γίνεται μέλος του INMARSAT (Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται στον οργανισμό από την ΑΤΗΚ.

1993 Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεπληροφόρησης”.

1994 Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης”.

Λειτουργία τριών υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας (Αφροδίτη 2), Κύπρου-Ισραήλ (CIOS) και Κύπρου-Αιγύπτου (αποτελεί μέρος του διεθνούς καλωδιακού συστήματος SEA-ME-WE 2).

Λειτουργία και έβδομου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση Κύπρου-Ρωσσίας, μέσω Ρωσικού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου.

1995 Εισαγωγή του “Ψηφιακού Συστήματος Κινητής Τηλεφωνίας” (GSM) και της “Υπηρεσίας Φωνοταχυδρομείου”.

Παροχή “Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο” (CYTANET).

Λειτουργία δύο νέων Υποβρύχιων Καλωδίων Οπτικών Ινών, μεταξύ Κύπρου-Συρίας (UGARIT) και Κύπρου-Λιβάνου (CADMOS).