Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Χρονολογική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και σημεία σταθμοί στην πορεία της Cyta

Χρονολογική Εξέλιξη

1986
Εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στο τηλεφωνικό δίκτυο.

Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεειδοποίησης” (Paging).

Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 3”.

1987
Εγκατάσταση των πρώτων τηλεφωνικών θαλάμων που λειτουργούν με τηλεκάρτα.

1988
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Κινητής Τηλεφωνίας”.

1989
Ελευθεροποίηση της προμήθειας του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού.

1990
Λειτουργία τέταρτου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

1991
Λειτουργία δύο νέων Επίγειων Δορυφορικών Σταθμών.

1992
Η Κύπρος γίνεται μέλος του INMARSAT (Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται στον οργανισμό από την ΑΤΗΚ.

1993
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεπληροφόρησης”.

1994
Εισαγωγή της “Υπηρεσίας Τηλεδιάσκεψης”.

Λειτουργία τριών υποβρύχιων καλωδίων οπτικών ινών, μεταξύ Κύπρου-Ελλάδας (Αφροδίτη 2), Κύπρου-Ισραήλ (CIOS) και Κύπρου-Αιγύπτου (αποτελεί μέρος του διεθνούς καλωδιακού συστήματος SEA-ME-WE 2).

Λειτουργία και έβδομου Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού.

Τηλεπικοινωνιακή σύνδεση Κύπρου-Ρωσσίας, μέσω Ρωσικού Τηλεπικοινωνιακού Δορυφόρου.

1995
Εισαγωγή του “Ψηφιακού Συστήματος Κινητής Τηλεφωνίας” (GSM) και της “Υπηρεσίας Φωνοταχυδρομείου”.

Παροχή “Υπηρεσίας Πρόσβασης στο Διαδίκτυο” (CYTANET).

Λειτουργία δύο νέων Υποβρύχιων Καλωδίων Οπτικών Ινών, μεταξύ Κύπρου-Συρίας (UGARIT) και Κύπρου-Λιβάνου (CADMOS).