Χρονολογική Εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών και σημεία σταθμοί στην πορεία της Cyta

1961 Η Αρχή Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (C.I.T.A.) αναλαμβάνει και την ευθύνη των εξωτερικών τηλεπικοινωνιών από την Cable & Wireless Ltd και μετονομάζεται σε Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CY.T.A.).

Η Κύπρος γίνεται μέλος της ITU (Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών) και του CTO (Κοινοπολιτειακός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών) και εκπροσωπείται σ΄αυτούς από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.

1963 Η Κύπρος γίνεται μέλος της CEPT (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών) και εκπροσωπείται σ΄αυτή από την ΑΤΗΚ.

1968 Εγκαθίδρυση τροποσφαιρικής ζεύξης Κύπρου-Ελλάδας.

1969 Εισαγωγή της “Τηλετυπικής Υπηρεσίας” (Telex).

1971 Εισαγωγή της “Αυτόματης Υπεραστικής Τηλεφωνίας” σε όλη την Κύπρο.

1974 Τουρκική εισβολή. Η Αρχή χάνει το 33% περίπου του ενεργητικού της και 25% των συνδρομητών της.

Η Κύπρος γίνεται μέλος του INTELSAT (Διεθνής Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται στον οργανισμό από την Αρχή.

1975 Λειτουργία υποβρύχιων καλωδίων “Αφροδίτη” και “Άδωνης”, που συνδέουν την Κύπρο με την Ελλάδα και το Λίβανο αντίστοιχα.

Αυτοματοποίηση της “Διεθνούς Τηλεφωνίας”.

Αυτοματοποίηση της “Τηλετυπικής Τηλεφωνίας” (Telex).

1980 Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 1”.

Η Κύπρος γίνεται μέλος του EUTELSAT (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιακών Δορυφόρων) και εκπροσωπείται σ΄αυτόν από την ΑΤΗΚ.

1981 Λειτουργία του υποβρύχιου καλωδίου “Απόλλων”, που συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα.

Εισαγωγή της “Τηλεομοιοτυπικής Υπηρεσίας” (Telefax).

1982 Λειτουργία του Επίγειου Δορυφορικού Σταθμού “ΜΑΚΑΡΙΟΣ 2”.