Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προστασία Τηλεφώνου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ (PAY MONTHLY)

Ζητήστε να σας αποστέλλεται μηνιαία αναλυτική κατάσταση όλων των κλήσεων και γραπτών μηνυμάτων σας

ΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (PAY MONTHLY)

Καθορίστε το ανώτατο όριο χρήσης του μηνιαίου λογαριασμού σας