Αποσυνδέσεις & Επανασυνδέσεις

Μπορείτε να ζητήσετε προσωρινή διακοπή καθώς και επανασύνδεση της υπηρεσίας Internet Business.

Προσωρινή Αποσύνδεση Internet Business
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης
Συνδρομή Προσωρινής Αποσύνδεσης €5,95 Μηνιαία
Επανασύνδεση Internet Business
Περιγραφή Τέλη Περίοδος Χρέωσης
Τέλος Επανασύνδεσης €5,95 Εφάπαξ

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Η Προσωρινή Αποσύνδεση της υπηρεσίας προσφέρεται για 6 μήνες το χρόνο το μέγιστο. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε την υπηρεσία σας αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των 6 μηνών, αλλά για αυτή την περίοδο θα χρεώνεστε με την κανονική μηνιαία συνδρομή παρόλο που η υπηρεσία σας θα παραμένει αποσυνδεδεμένη.