Επικοινωνία

Ο στόχος μας είναι να σας εξυπηρετήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά.
Επιλέξτε τον τρόπο επικοινωνίας που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση:

Κεντρικά Γραφεία Cyta
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22701000,  Τέλεφαξ: + 357 22494940