Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 48/2018
ΠΙΣΩ

H Cyta δικαιώνεται με απόφαση του Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης

Η Cyta, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τόσο προς τους πελάτες της, αλλά και προς ολόκληρο το Κυπριακό κοινό και με γνώμονα την αξιοπιστία που διέπει όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού, προσέφυγε στον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης (ΦΕΔ) με αίτημα την τροποποίηση της τρέχουσας διαφημιστικής εκστρατείας ανταγωνιστικής εταιρείας, η οποία ισχυρίζεται ότι το δικό της δίκτυο έχει τη μεγαλύτερη κάλυψη 4.5G στη χώρα μας.

Η θέση της Cyta ήταν ότι ο ισχυρισμός της διαφήμισης είναι ανυπόστατος, ατεκμηρίωτος, παραπλανητικός και εκτός πλαισίου θεμιτού ανταγωνισμού σε ό,τι αφορά τη σύγκριση με το δίκτυο της Cyta. Είναι πεποίθηση της Cyta ότι, στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού, συγκριτικά αποτελέσματα είναι αποδεκτά, μόνο αν έχουν εξαχθεί στη βάση μετρήσεων ανεξάρτητων οργανισμών και συμφωνημένης ή αποδεκτής από όλους μεθοδολογίας.

Κατά την εξέταση της καταγγελίας, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ΦΕΔ διαπίστωσε τα εξής:

  1. Φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες από μία ερμηνείες στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο για το 4.5G και δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός.
  2. Οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν διαφορετικό τεχνολογικό ορισμό για το 4.5G.
  3. Σε καμία περίπτωση δεν είναι λογικό να αναμένουμε ότι ο μέσος καταναλωτής θα γνωρίζει ότι δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός για το τι σημαίνει 4.5G στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να υπάρχουν συγκριτικές αναφορές σε διαφήμιση.
  4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή θεωρεί ότι η διαφημιστική εκστρατεία της «ανταγωνιστικής εταιρείας» προσκρούει στα άρθρα 1α, 3α, 5β και 8 του Κυπριακού Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας και θα πρέπει να τροποποιηθεί.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 1α προνοεί όπως όλες οι διαφημίσεις είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και αληθείς. Το άρθρο 3α προνοεί ότι η διατύπωση των διαφημίσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην τίθεται θέμα κατάχρησης της εμπιστοσύνης του καταναλωτή ή εκμετάλλευσης της έλλειψης πείρας ή γνώσεων του. Το άρθρο 5β προνοεί ότι οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις ή ηχητικά στοιχεία, που, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ή με υπονοούμενα, παραλείψεις, διφορούμενους ή υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή. Το άρθρο 8 αναφέρεται σε θέματα τεκμηρίωσης των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται σε μία διαφήμιση.

Η Cyta χαιρετίζει την απόφαση του ΦΕΔ και με την ευκαιρία ανανεώνει την υπόσχεσή της προς το Κυπριακό κοινό, ότι η επικοινωνία της θα συνεχίσει να είναι αξιόπιστη, χωρίς μικρά γράμματα.

Για τη Cyta, η αξιοπιστία και ο σεβασμός προς τον καταναλωτή είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες.

Γραφείο Τύπου
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

4 Δεκεμβρίου 2018

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy