Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Συμβούλιο και Διεύθυνση

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ρένα Ρουβιθά Πάνου
Οικονομολόγος
Πρόεδρος
Μιχάλης Μουσιούττας
Δικηγόρος
Αντιπρόεδρος
Ηρακλής Αγαθοκλέους
Δικηγόρος
Μέλος
Χαράλαμπος Αυγουστή
Δικηγόρος
Μέλος
Λένια Ματθαίου-Επιφανίου
Τραπεζικός Υπάλληλος
Μέλος
Γιάννος Σταυρινίδης
Οικονομολόγος
Μέλος
Φραγκίσκος Φράγκου
Επιχειρηματίας
Μέλος
Βαλεντίνος Ιωάννου
Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πολεοδόμος
Μέλος
Μάριος Χοιρομερίδης
Σύμβουλος Επιχειρήσεων/Διευθυντής
Ιδιωτικής Επιχείρησης
Μέλος
   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
Μιχάλης Ε. Αχιλλέως
 

Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής και Πολιτικής (κατά προσωρινή ανάθεση)
Πέτρος Χατζηαντωνίου

Διευθυντής Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων (κατά προσωρινή ανάθεση)
Πέτρος Χατζηαντωνίου

Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας
Μιχάλης Παπαδόπουλος

Διευθυντής Επιχειρηματικής Αριστείας (κατά προσωρινή ανάθεση)
Μιχάλης Παπαδόπουλος

Ανώτερη Διευθύντρια - Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση
Αντιγόνη Μοδέστου
 

Διευθύντρια Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (κατά προσωρινή ανάθεση)
Αντιγόνη Μοδέστου

Διευθυντής Διαχείρισης Προμηθειών και Αποθεμάτων
Νίκος Νικολάου

Διευθύντρια Υπηρεσιών Προσωπικού
Έφη Χρήστου-Ππουρή

Διευθυντής Διαχείρισης Υποστηρικτικών Υποδομών και Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Νίκος Νικολάου

Ανώτερος Διευθυντής - Εμπορικές Υπηρεσίες
Ιωάννης Κουλίας
 

Διευθυντής Καταναλωτικής Αγοράς
Κίκης Κυριάκου

Διευθύντρια Επιχειρηματικής Αγοράς
Μαρία Δάμαλου Χατζηγεωργίου

Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών
Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Διευθυντής Εθνικής και Διεθνούς Χονδρικής Αγοράς
Χρίστος Λιμνατίτης

Διευθυντής Υπηρεσιών Αεροναυσιπλοΐας
Κώστας Μάντης

Ανώτερος Διευθυντής - Τεχνολογία και Πληροφορική
Χρύσης Φοινιώτης
 

Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Υπηρεσιών
Γεώργιος Μαληκίδης

Διευθυντής Δικτύων Κορμού
Κώστας Ψυλλίδης

Διευθυντής Δικτύων και Πλατφορμών Παροχής Υπηρεσιών (κατά προσωρινή ανάθεση)
Κώστας Ψυλλίδης

Διευθυντής Ενσύρματου Δικτύου Πρόσβασης (κατά προσωρινή ανάθεση)
Γεώργιος Μαληκίδης

Διευθυντής Πληροφορικής
Γεώργιος Αρέστης

  Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου (κατά προσωρινή ανάθεση) *
Έφη Χρήστου-Ππουρή
  Διευθυντής Εποπτείας και Υποστήριξης Θυγατρικών Εταιρειών (κατά προσωρινή ανάθεση) *
Ιωάννης Κουλίας
  Γενικός Διευθυντής CytaHellas
Νίκος Χαραλάμπους
  Γραμματέας και Διευθυντής Εκτελεστικής Γραμματείας *
Πέτρος Χατζηαντωνίου

* Οι Διευθύνσεις αυτές υπάγονται κάτω από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή