Επιχορήγηση υπηρεσιών Διαδικτύου

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, προσφέρει επιχορήγηση για σύνδεση των καταναλωτών με υπηρεσίες διαδικτύου σε δίκτυα Gigabit, τα οποία αναπτύσσονται κοντά στα υποστατικά τους. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης για τους πρώτους 12 μήνες σύνδεσης με δίκτυο Gigabit ανέρχεται σε €135,72 (τα €120 προσφέρονται από το ΤΗΕ και τα €15,72 από τη Cyta) και θα παραχωρηθεί σε φυσικά πρόσωπα.

  

Στο σχέδιο εμπίπτουν τα πιο κάτω πακέτα υπηρεσιών της Cyta στο δίκτυο Fiber:

Πακέτο Μηνιαίο τέλος Ποσό επιχορήγησης Μηνιαίο τέλος μετά την επιχορήγηση
Internet Home200Mbps €29,24 €11,31 €17,93
Internet Home300Mbps €39,64 €11,31 €28,33
Internet Home500Mbps €53,54 €11,31 €42,23
Internet Home1Gbps €66,63 €11,31 €55,32
Internet Home2Gbps €100,23 €11,31 €88,92
Internet Business 400Mbps €94,64 €11,31 €83,33
Internet Business 700Mbps €142,64 €11,31 €131,33
Internet Business 1Gbps €190,24 €11,31 €178,93
Internet Business 2Gbps €368,90 €11,31 €357,59

Σημειώσεις:
1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Στα πιο πάνω τέλη δεν περιλαμβάνεται το μηνιαίο τέλος της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες το οποίο ανέρχεται σε €12,26.
3. Η επιχορήγηση προσφέρεται και στα πακέτα υπηρεσιών που επωφελούνται από μειωμένες χρεώσεις, όπως 2ο Internet Home, καθώς και σε συνδυασμό με εκπτωτικά σχέδια Internet Home.
4. Σε πελάτες που επωφελούνται έκπτωσης για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες η επιχορήγηση προσφέρεται από την υπηρεσία Internet Home300Mbps και άνω.
5. Σε πελάτες Internet Youth η επιχορήγηση προσφέρεται από την υπηρεσία Internet Home300Mbps και άνω. Τα πακέτα 2Play Youth εξαιρούνται.

Όροι Παροχής
  1. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε φυσικά πρόσωπα, για μία μόνο σύνδεση σε συγκεκριμένη ταχυδρομική διεύθυνση. Επιπλέον, το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να εξασφαλίσει επιχορήγηση και για άλλο υποστατικό που πληροί τα κριτήρια.
  2. Η παροχή της επιχορήγησης προϋποθέτει έγκριση από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  3. Η επιχορήγηση αφορά συνδέσεις με ταχύτητα 200Mbps και άνω στο δίκτυο fiber.
  4. Την επιχορήγηση μπορούν να επωφεληθούν νέες συνδέσεις με ταχύτητα 200Mbps και άνω στο δίκτυο fiber και υφιστάμενες συνδέσεις με ταχύτητα μικρότερη από 100Mbps που θα αναβαθμιστούν σε ταχύτητα 200Mbps και άνω στο δίκτυο fiber.  
  5. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα €135,72 (τα €120 προσφέρονται από το ΤΗΕ και τα €15,72 από τη Cyta) για ένα έτος. Το μηνιαίο ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται στα €11,31 ενώ τον πρώτο μήνα εγκατάστασης της υπηρεσίας υπολογίζεται σε ημερήσια βάση.
  6. Η επιχορήγηση θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό του πελάτη.
  7. Σε περίπτωση προσωρινής αποσύνδεσης, μεταβίβασης ή τερματισμού του πακέτου, η επιχορήγηση τερματίζεται αυτόματα.
  8. Οι όροι συμμετοχής αναγράφονται στον Οδηγό Σχεδίου επιχορήγησης της συνδεσιμότητας στο https://gigavoucher.dmrid.gov.cy/voucher/terms/.

Έλεγξε τη διαθεσιμότητα του δικτύου Fiber στο υποστατικό σου πιο κάτω και ακολούθως προχώρησε με την παραγγελία σου:

Έλεγχος διαθεσιμότητας Fiber

Περισσότερες πληροφορίες για την επιχορήγηση μπορείς να βρείς στην ιστοσελίδα https://gigavoucher.dmrid.gov.cy