Κινητή

Τρόπος ελέγχου δεδομένων κινητού σε συσκευές Android
Διαδικασία ελέγχου αριθμού του κέντρου μηνυμάτων (SMS)
Εφαρμογή SelfCare για διαχείριση υπηρεσιών Cytamobile – Vodafone
Διαδικασία ρύθμισης δικτύου WiFi Hotspot – iOS
Διαδικασία ρύθμισης δικτύου WiFi Hotspot