Επεξήγηση Λογαριασμού

Γνώρισε το λογαριασμό σου και πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου

1

Στοιχεία Λογαριασμού

Cyta logo
Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης: 132
Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία
www.cyta.com.cy
Α.Φ.Τ.:
19101227X
Ηµεροµηνία: 31-01-2023
 

Ο λογαριασµός για τον Μάρτιο 2023

 
       
  Προηγούµενο υπόλοιπο στις 07/02/22 XX,XX [X]
  Εκπρόθεσµος - άµεση πληρωµή  
       
  Πάγιες χρεώσεις €XX,XX  
  Έκπτωση -€XX,XX  
  Ολικό πριν το ΦΠΑ €XX,XX  
     
  ΦΠΑ €XX,XX  
     
  Χρέωση µήνα €XX,XX [X]

 
Ολικό πληρωτέο
€XX,XX
[X]
  Μέχρι 30/04/23  
     
  Δες ανάλυση στην επόµενη σελίδα    
       
Ποσό πληρωτέο μέσω τραπεζικής εντολής € XX,XX [X]
  Ποσό πληρωτέο στα ταμεία / διαδίκτυο € XX,XX [X]
Στοιχεία πελάτη
Αρ. Πελάτη: XXXXXXX
Όνοµα Πελάτη:
XXXXXXX
Αρ. Λογαριασµού:
XXXXXXXXXX[X]
Αρ. Τιµολογίου:
XXXXXXXXXX-XX-XXXX
2

Broadband Telephony

3

Mobile

Cytamobile-Vodafone [30] 9XXXXXXX [3]
Κωδικός Ταυτοποίησης Φορητότητας: XXXXXXXX
 
- Πρόγραμμα Κινητής π.χ. Classic - Σύνδεση XX,XX  
- Πρόγραμμα Κινητής π.χ. FREEDOM - Συνδρομή XX,XX  
- Δόση Συσκευής XX,XX  
Πάγιες Χρεώσεις XX,XX  
- Διεθνής Περιαγωγή X,XX  
- Διεθνείς κλήσεις ή SMS X,XX  
- Άλλες κλήσεις & χρεώσεις Υπηρεσιών Cyta X,XX  
- Κλήσεις προς Υπηρεσίες άλλων Παρόχων X,XX  
- Τοπικές κλήσεις ή SMS προς κινητά Cyta ή άλλων παρόχων X,XX  
- Τοπικές κλήσεις προς σταθερά Cyta ή άλλων παρόχων X,XX  
- Mobile Internet X,XX  
Χρεώσεις Κλήσεων XX,XX  
- Έκπτωση 15% στη μηνιαία συνδρομή -X,XX  
Εκπτώσεις -X,XX  
Ολικό πριν από τον ΦΠΑ XX,XX  
ΦΠΑ €XX,XX @ 19% XX,XX  
Ολικό Πληρωτέο XX,XX [X]
4

Internet

5

Cytavision

6

Τελευταία σελίδα λογαριασμού

Συνολικά Ποσά Ενιαίου Λογαριασμού €   
Πάγιες Χρεώσεις XX,XX  
Χρεώσεις Κλήσεων XX,XX  
Εκπτώσεις -XX,XX  
Ολικό πριν από τον ΦΠΑ XX,XX  
ΦΠΑ XX,XX  
Ολικό πληρωτέο XX,XX  
Ποσό πληρωτέο μέσω τραπεζικής εντολής XX,XX [X]
Ποσό πληρωτέο στα ταμεία/ διαδίκτυο XX,XX [X]
  • Μπορείτε να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας στα cytashop και στα ταμεία τραπεζών, μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών των Τραπεζών και μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Cyta www.cyta.com.cy/ebill-quick-pay.
  • Μπορείτε να ενταχθείτε στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμού, αν δώσετε την εντολή σας στα cytashop.
  • Εάν επιθυμείτε να εξοφλήσετε όλες τις υπηρεσίες που είναι καταχωρημένες στον πελάτη «ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» με μία αυτόματη τραπεζική εντολή, καταχωρήστε τον αριθμό πελάτη XXXXXXXXXX [X] στο έντυπο Εντολής Άμεσης Χρέωσης SEPA.
  • Στις «Άλλες Κλήσεις & Χρεώσεις Υπηρεσιών Cyta» περιλαμβάνονται κλήσεις στο 11892 και κλήσεις που διεκπεραιώνονται μέσω του 11892, κλήσεις προς τετραψήφιους αριθμούς, Υπηρεσία Ένας αριθμός (7777), Υπηρεσία ‘Προσωπικός αριθμός’ (700), φωνοκιβώτιο και ενεργοποίησεις/απενεργοποίησεις διευκολύνσεων. Στις «Κλήσεις προς Υπηρ Εναλλακτικών Παρόχων» περιλαμβάνουν κλήσεις προς αντίστοιχες υπηρεσίες Εναλλακτικών Παρόχων σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας.
  • Λογαριασμοί που πληρώνονται με επιταγή δεν θα εξοφλούνται εκτός εάν η επιταγή πληρωθεί από την Τράπεζα επί της οποίας εξεδόθη.