Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Zero Waste to Landfill

Η CYTA ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ, ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣH (VERIFICATION) «ZERO WASTE TO LANDFILL» ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ TUV Cyprus Ltd.

Η περιβαλλοντική πολιτική της Cyta τη δεσμεύει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να εργάζεται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον.
Το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων του Οργανισμού, ανέρχεται στο 95,5%, ενώ μόνο το 4,5% καταλήγει στις χωματερές, κάτι που εκτιμάται ως πολύ μεγάλη επιτυχία και καθιστά τη Cyta ως τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο που εξασφαλίζει την επαλήθευση «Zero Waste to Landfill».

Στόχος της Cyta είναι να γίνει ένας οργανισμός με μηδενικά απόβλητα, γι’ αυτό και έχει θέσει ως προτεραιότητά της την υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και έργων για την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και για την πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Cyta: Μηδενικά απόβλητα στις χωματερές (Δελτίο Τύπου)

Verification Certificate

Waste Calulations