Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Επιχορήγηση Υπηρεσιών Διαδικτύου

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με στόχο την αύξηση στη χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπέρ-υψηλής ταχύτητας, προσφέρει επιχορήγηση σε φυσικά πρόσωπα για κάλυψη μέρους του κόστους τέτοιων υπηρεσιών.

Για συμμετοχή σου στο σχέδιο επιχορήγησης, απλά επίλεξε ένα από τα πιο κάτω πακέτα υπηρεσιών που εμπίπτουν στο σχέδιο και θα αναλάβουμε εμείς την αίτησή σου για παραχώρηση της επιχορήγησης.

Πακέτο Τέλη Ποσό επιχορήγησης Συνολικό ετήσιο
ποσό επιχορήγησης
 
Broadband Access +
Internet Home100Mbps
€72,68/ μηνιαία €21,80/ μηνιαία €261,60 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home160Mbps
€103,07/ μηνιαία €30,00/ μηνιαία €360,00 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home300Mbps
€172,91/ μηνιαία €30,00/ μηνιαία €360,00 παραγγελία

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Το πακέτο Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Broadband Access) + Internet Home έχει κόστος σύνδεσης €111,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
  3. Τα προϊόντα Internet Home 160Mbps και Internet Home 300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
  4. Η επιχορήγηση προσφέρεται και στα προϊόντα Internet Business 100Mbps, 200Mbps, 400Mbps και 1Gbps.
  5. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο, (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.


Για παραχώρηση της επιχορήγησης από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Η επιχορήγηση προσφέρεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, σε μια μόνο σύνδεση και σε μία και μόνο ταχυδρομική διεύθυνση.
  2. Η επιχορήγηση αφορά νέες ή αναβαθμισμένες συνδέσεις με ταχύτητα λήψης 100Mbps και άνω
  3. Η επιχορήγηση καλύπτει το 30% της συνολικής αξίας του πακέτου με μέγιστο τα €30 συμπ. ΦΠΑ το μήνα για 12 μήνες.
  4. Η επιχορήγηση θα αφαιρείται από το μηνιαίο λογαριασμό του πελάτη.
  5. Σε περίπτωση προσωρινής αποσύνδεσης, μεταβίβασης ή τερματισμού του πακέτου, η επιχορήγηση τερματίζεται αυτόματα.


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://superfast.cut.ac.cy/

Feedback