Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Φιλοξενία Εξοπλισμού

Με τη φιλοξενία των υπηρετών (server) της επιχείρησής σας στα δύο Kέντρα Δεδομένων (Data Center) της Cyta, στη Λευκωσία (Αγλαντζιά) και στη Λεμεσό (Αμαθούντα), εξασφαλίζετε τα πλεονεκτήματα που σας παρέχουν οι σύγχρονες υποδομές τους:

Οικονομικά. Δεν χρειάζεται να διατηρείτε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, εντός της επιχείρησης σας για εγκατάσταση και λειτουργία υπηρετών.

Ευέλικτα. Έχετε στη διάθεσή σας πέντε επιλογές προϊόντων για να επιλέξετε αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης σας και μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας για την ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών.

Αξιόπιστα. Διαφυλάσσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες της επιχείρησης σας και διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα τους (Information security policy).

Τα Κέντρα Δεδομένων είναι κατασκευασμένα με υψηλές προδιαγραφές, είναι επιπέδου TIER IIIΤο ΤΙΕR III είναι διεθνές πρότυπο που διασφαλίζει ψηλά επίπεδα διαθεσιμότητας. Τα κέντρα διαθέτουν δύο ανεξάρτητα κυκλώματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας διπλές γεννήτριες, UPS και συστήματα κλιματισμού. Ο εξοπλισμός συνδέεται σε δύο ηλεκτρικές παροχές. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχή ηλεκτρικής τροφοδοσία ακόμα και σε περιόδους συντήρησης., πιστοποιημένα με το ISO 27001Το ISO/IEC 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρεί ένας Oργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του. Προσεγγίζει τα άτομα, τις διαδικασίες και την τεχνολογία ενός Οργανισμού συνολικά μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISMS (Information Security Management System). Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο έλεγχος και η συνεχής βελτίωση ενός Συστήματος (ISMS), με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του προτύπου, βοηθά τον Οργανισμό στην προστασία των πληροφοριών του ως προς την Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), την Ακεραιότητα (Integrity) και την Διαθεσιμότητά (Availability) τους. και παρέχουν ιδανικές συνθήκες για τη φιλοξενία εξοπλισμού και συστημάτων με απόλυτη αξιοπιστία.

 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Οφέλη
Δύο κέντρα με γεωγραφικό διαχωρισμό 56 χιλιομέτρων Προσφέρουν λύσεις διασφάλισης των λειτουργιών της επιχείρησης από το ενδεχόμενο φυσικών καταστροφών (Disaster Recovery)
Υπηρεσίες διασύνδεσης υψηλής ποιότητας και μεγάλων χωρητικοτήτων Ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης
Δύο ανεξάρτητα κυκλώματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διπλές γεννήτριες, UPS και συστήματα κλιματισμού Αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
Κλιματιζόμενος χώρος με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία Κατάλληλες συνθήκες φιλοξενίας
Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης υψηλών προδιαγραφών Μέγιστη προστασία έναντι πυρκαγιάς
Μέτρα φυσικής ασφάλειας μέσω Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV Surveillance System), Έλεγχων Πρόσβασης (Access Control), Έλεγχων Παραβίασης (Intrusion Detection System) και 24/7 Φύλαξη κτιρίων και εγκαταστάσεων από Ιδιωτική Στατική/Περιπολική Φύλαξη Αυστηρά μέτρα ασφάλειας
Τεχνική Υποστήριξη 24/7 Συνεχής υποστήριξη
Δυνατότητα πρόσβασης στο χώρο 24/7 Δυνατότητα πρόσβασης στα Κέντρα Δεδομένων όποτε χρειαστεί
Παρακολούθηση της σταθερότητας του δικτύου Πάντα διαθέσιμη υπηρεσία 99,9%
 1. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι rack mounted και να μπορεί να εγκατασταθεί σε καμπίνες 60x100 (19-inch standard rack).
 2. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από mounting kit και να είναι ροής αέρα front-to-back.
 3. Η ηλεκτρική παροχή στις καμπίνες είναι AC και θα προέρχεται από δύο διαφορετικά PDUs:
  α) Ολόκληρες καμπίνες: Τα PDUs θα παρέχονται από την Cyta και θα είναι 32A (redundant) με sockets C13. Ο πελάτης παρέχει τα καλώδια ηλεκτρικής σύνδεσης από τα sockets C13 στον εξοπλισμό του. Σε κάθε καμπίνα μπορεί να φιλοξενηθεί εξοπλισμός με μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο 4kVA.
  β) Μεριζόμενες καμπίνες: Τα PDUs τα παρέχει ο πελάτης και θα πρέπει να μπορούν να συνδεθούν σε παροχές βιομηχανικού ρεύματος τύπου 16A, οι οποίες είναι διαθέσιμες εντός του διαμερίσματος της καμπίνας για σύνδεση των PDUs από τον πελάτη.
  Συστήνεται ο εξοπλισμός να έχει διπλές ηλεκτρικές παροχές. Διευκρινίζεται όμως ότι υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής και άλλης λύσης από αυτή που παρέχεται (PDUs) εάν είναι εφικτή (π.χ ATS PDUs). Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης παρέχει και εγκαθιστά τον εξοπλισμό σε συνεννόηση με την εξειδικευμένη μονάδα της Cyta ώστε να γίνονται οι ανάλογες ρυθμίσεις.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλ.150 ή με τον Επιχειρηματικό σας Σύμβουλο.

Τεχνική Υποστήριξη
Η εξειδικευμένη τεχνική ομάδα της Cyta είναι δίπλα στην επιχείρησή σας και σας υποστηρίζει 24Χ7. Καλέστε στο 80004000 σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται στο δίκτυο της Cyta. Διαφορετικά διευθετήστε επίσκεψη στο Κέντρο Δεδομένων ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα πέντε προϊόντα για φιλοξενία υπηρετών ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας:

Βασικά Προϊόντα Εγκατάσταση Μηνιαία Συνδρομή
1 Φιλοξενία εξοπλισμού σε ¼ της καμπίνας, ισχύς μέχρι 400W €238,00 €178,50
2 Φιλοξενία εξοπλισμού σε ¼ της καμπίνας, ισχύς μέχρι 800W €238,00 €261,80
3 Φιλοξενία εξοπλισμού σε 1/4 της καμπίνας, ισχύς μέχρι 1500W €238,00 €416,50
4 Φιλοξενία εξοπλισμού σε ολόκληρη καμπίνα €476,00 €154,70
5 Φιλοξενία εξοπλισμού σε ξεχωριστό χώρο (σουίτα) Ανάλογα με τις ανάγκες

Ο/οι υπηρέτες σας συνδέονται με το ραχιαίο IP δίκτυο της Cytanet. 
Η σύνδεση στο διαδίκτυο προσφέρεται με τις πιο κάτω επιλογές:  

Πρόσθετα Προϊόντα Εγκατάσταση Μηνιαία Συνδρομή
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 5Mbps €59,50 €59,50
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 10Mbps €59,50 €107,10
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 15Mbps €59,50 €148,75
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 20Mbps €59,50 €178,50
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 50Mbps €59,50 €357,00
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 100Mbps €59,50 €702,10
Μεριζόμενη σύνδεση στο διαδίκτυο 200Mbps €59,50 €1071,00

Σημειώσεις

 1. Οι τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
 2. Στην περίπτωση φιλοξενίας εξοπλισμού σε ολόκληρη καμπίνα, το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και κλιματισμού είναι επιπρόσθετο. Το ηλεκτρικό ρεύμα θα καταγράφεται σε ξεχωριστό μετρητή ενώ η χρέωση για τον κλιματισμό υπολογίζεται με συντελεστή 0,8 επί της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπρόσθετα από το τέλος εγκατάστασης της υπηρεσίας, υπάρχει τέλος εγκατάστασης μονοφασικού μετρητή €595 ή τριφασικού μετρητή €892,50. Σε περίπτωση μίσθωσης πολλαπλών καμπίνων χρεώνεται ένας μετρητής για κάθε τρεις καμπίνες.
 3. Προσφέρονται επιπρόσθετες IP διευθύνσεις με βάση το εκάστοτε σε ισχύ τιμολόγιο της Cytanet.
 4. Στην περίπτωση φιλοξενίας εξοπλισμού σε ¼ της καμπίνας η μηνιαία συνδρομή περιλαμβάνει το κόστος ηλεκτρικής κατανάλωσης του εξοπλισμού και του κλιματισμού.
 5. Για επισκέψεις εκτός κανονικών ωρών στα Κέντρα Δεδομένων υπάρχει χρέωση €59,50/ώρα. Οι κανονικές ώρες επισκέψεων στα Κέντρα είναι Δευτέρα με Παρασκευή 8:00-17:00 και 8:00-13:00 το Σάββατο.
Feedback