Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 51/2017

Συνεργασία CYTA - NCR για το Σύστημα Ασφάλισης Υγείας του ΓΕΣΥ

Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν NCR και Cyta την Τρίτη 31 Οκτωβρίου στα Κεντρικά Γραφεία του Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία η Cyta αναλαμβάνει την παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών για την υλοποίηση του Λογισμικού Ασφάλισης Υγείας για το ΓεΣΥ.

Η συμφωνία υπογράφτηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta, από τον Ανώτερο Διευθυντή Τεχνολογίας & Πληροφορικής της Cyta, κ. Χρύση Φοινιώτη και τον Γενικό Διευθυντή της NCR Cyprus κ. Κυριάκο Κυριάκου.

Η NCR έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη, υλοποίηση, λειτουργία και υποστήριξη του εν λόγω συστήματος, ιδιοκτήτης του οποίου είναι ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργία του ΓεΣΥ στην Κύπρο.

Η συμβολή της Cyta στην προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει:

  • Την Ανάπτυξη και Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών – δημιουργία αποκλειστικού δικτύου υψηλών ταχυτήτων τελευταίας τεχνολογίας, ειδικά για τις ανάγκες του ΟΑΥ.
  • Παροχή Ασφάλειας Δικτύου – παροχή των απαραίτητων μέτρων για προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και άλλες κακόβουλες ενέργειες, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των πληροφοριών και την πρόσβαση σε αυτές.
  • Παροχή Φιλοξενίας Εξοπλισμού – όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής που αφορά το Έργο θα φιλοξενείται στα Κέντρα Δεδομένων της Cyta, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί σε επίπεδο Tier III, για διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO 27001, για την ασφάλεια των πληροφοριών, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τη φιλοξενία εξοπλισμού και συστημάτων με απόλυτη αξιοπιστία.
  • Παροχή 24ωρης Παρακολούθησης Δικτύου και Υπηρεσιών – όλος ο εξοπλισμός πληροφορικής που αφορά το Έργο θα παρακολουθείται από το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και Υπηρεσιών (NOC).
  • Τηλεφωνικό Κέντρο για Τεχνική Υποστήριξη – παροχή πρωτοβάθμιας υποστήριξης προς τους εσωτερικούς χρήστες του συστήματος.
  • Διαχείριση Συστημάτων Πληροφορικής – διαχείριση εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων.

Η Cyta επιλέγηκε από την NCR ως ένας από τους βασικούς συντελεστές του έργου, λόγω της αξιοπιστίας και εμπειρίας της, του τεχνολογικά αναβαθμισμένου και αξιόπιστου δικτύου της, καθώς και της ικανότητας και τεχνογνωσίας της να διαχειρίζεται και να υλοποιεί πολυδιάστατα έργα παρόμοιας εμβέλειας.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

31 Οκτωβρίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy