Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 2/2017

Cyta: Μηδενικά απόβλητα στις χωματερές

Η Cyta είναι ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο με «μηδενικά» απόβλητα στις χωματερές (Zero Waste to Landfill), εξασφαλίζοντας τη σχετική επαλήθευση (verification) από την εταιρεία TUV Cyprus Ltd και αποδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό και την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Η επαλήθευση αυτή επιτυγχάνεται όταν ένας οργανισμός ανακυκλώνει ποσοστό πέραν του 95% των αποβλήτων του.

Ουσιαστικά, η Cyta πέτυχε, παρά το μέγεθός της και το μεγάλο εύρος των δραστηριοτήτων της, μέσα από συστηματική φιλο-περιβαλλοντική πολιτική, όπως ποσοστό 95,5% των αποβλήτων που παράγονται από τη δράση της και τα οποία αφορούν χαρτί, πλαστικό, καλώδια, μπαταρίες, οχήματα, οργανικά απόβλητα, πασσάλους, μελανοδοχεία, ελαστικά, ξύλα, κ.ά., ανακυκλώνονται, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να στέλλει πλέον, μόλις 4,5%, απόβλητα στις χωματερές.

Σταθερός στόχος της Cyta παραμένει η διατήρηση και περαιτέρω μείωση του ποσοστού αποβλήτων που δεν ανακυκλώνονται.

Η παράδοση του σχετικού πιστοποιητικού επαλήθευσης από την εταιρεία TUV Cyprus Ltd στη Cyta, έγινε την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού στη Λευκωσία, στην παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη, μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Bουλής, του Διευθυντή Τμήματος Περιβάλλοντος κ.ά.

Η πολιτική της Cyta για το περιβάλλον εντάσσεται στην ευρύτερη Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη και αγκαλιάζει όλους τους τομείς της κοινωνίας σε ό,τι αφορά την ευθύνη της προς τους πελάτες, το προσωπικό, τους συνεργάτες και προμηθευτές της, την ευρύτερη κοινωνία και το κράτος.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, έχει διαμορφώσει την πολιτική της από το 2001, με τη δέσμευση να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που συνεισφέρουν στην αειφόρο ανάπτυξη και να εργάζεται για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους στο περιβάλλον.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Cyta, κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, είπε ότι νοιώθει ιδιαίτερη ικανοποίηση και δικαίωση που η έμπρακτη ευθύνη του Οργανισμού απέναντι στο περιβάλλον αναγνωρίζεται για ακόμα μια φορά, καθιστώντας, μάλιστα, τη Cyta ως τον πρώτο οργανισμό στην Κύπρο με «μηδενικά» απόβλητα στις χωματερές. Ευχαρίστησε την TUV Cyprus Ltd για τη επαλήθευση των δράσεων και των ενεργειών του Οργανισμού και απέδωσε τα εύσημα στο προσωπικό της Cyta, που πέτυχε αυτή τη σημαντική διάκριση μέσα από διαχρονικές προσπάθειες και με γνώμονα τη σταθερή φιλο-περιβαλλοντική πολιτική του Οργανισμού.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Νίκος Κουγιάλης, στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι οι πρωτοβουλίες όλων, ανεξαρτήτως μεγέθους, συνεισφέρουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και στην προώθηση των περιβαλλοντικών δεσμευτικών πολιτικών του κράτους. Ο κ. Κουγιάλης συγχάρηκε τη Cyta για τις ενέργειές της για προστασία του περιβάλλοντος και για τη συνέπειά της στην εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής της Πολιτικής και πρόσθεσε ότι θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και για άλλους οργανισμούς, επιχειρήσεις, και οργανωμένα σύνολα που από τις δραστηριότητες τους παράγουν απόβλητα.

Verification

Poster

Youtube

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

31 Ιανουαρίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy