Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 61/2017

Cyta Hellas - Διερεύνηση Επενδυτικού Ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2017 για την κατάθεση δεσμευτικών οικονομικών προσφορών από τις εταιρείες Vodafone-Panafon και Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε., η Cyta ανακοινώνει ότι η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Η αξιολόγηση των οικονομικών παραμέτρων συνεχίζεται με τη βοήθεια εξωτερικών συμβούλων με βάση τη μεθοδολογία που έχει καθοριστεί.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω σημαντική εξέλιξη θα υπάρξει νέα επίσημη τοποθέτηση της Cyta.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

23 Δεκεμβρίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy