Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 22/2016

Σταθερή στη συνεχή αναβάθμιση του διεθνούς της δικτύου η Cyta

Αυτή τη φορά, για ακόμα καλύτερη εμπειρία των πελατών της Cytanet!

Συνολικές συνδέσεις στο διεθνές διαδίκτυο που ξεπερνούν τα 90Gbps, έχει πετύχει μέχρι σήμερα η Υπηρεσία Cytanet, ως αποτέλεσμα της αφοσίωσής της σε συνεχείς επενδύσεις στη διεθνή υποδομή του δικτύου της, καθιστώντας το ως ένα από τα καλύτερα και πιο αξιόπιστα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και αναβαθμίζοντας έτσι συνεχώς την εμπειρία των πελατών της για ακόμη καλύτερες διαδικτυακές υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων.

Η πολιτική αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής της Cyta για σταθερή αναβάθμιση των δικτύων της, με στόχο την παροχή αξιόπιστων και συνεχώς εμπλουτιζόμενων υπηρεσιών στους πελάτες της.

Συγκεκριμένα, το δίκτυο Cytanet, πέραν των συνδέσεων με σημαντικούς διεθνείς παρόχους που φτάνουν σε ταχύτητα τα 60Gbps, διαθέτει σήμερα και σύνδεση με τα μεγαλύτερα κέντρα ανταλλαγής διαδικτυακής κίνησης (Internet Exchanges), το LINX (London Internet Exchange) στο Ηνωμένο Βασίλειο, το DE-CIX (Deutscher Commercial Internet Exchange) στη Γερμανία και το AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange) στην Ολλανδία, μέσω οπτικών συνδέσεων ταχύτητας που φτάνει τα 30Gbps.

Με τις διεθνείς αυτές συνεργασίες και τη δυνατότητα απευθείας ανταλλαγής κίνησης με περισσότερα από 1.000 σημαντικά δίκτυα (περιλαμβανομένων δικτύων περιεχομένου, εικόνας και φωνής, κοινωνικής δικτύωσης, διαδραστικών παιχνιδιών κτλ.), η Cytanet επιτυγχάνει τη συνεχή αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

9 Μαΐου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy