Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2015

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 65/2015

Cytamobile-Vodafone
Τώρα με το 4G, τα RED σου δίνουν μέχρι και διπλάσιo mobile internet

Η Cytamobile-Vodafone, ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και στο πλαίσιο αξιοποίησης της σταδιακής λειτουργίας του δικτύου 4G, προσφέρει σε όλους τους πελάτες των προγραμμάτων RED 2, RED 3 και RED 4, μέχρι και διπλάσιο όγκο mobile internet, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.

Από την 1η Νοεμβρίου 2015, οι πελάτες των προγραμμάτων αυτών έχουν στη διάθεσή τους ακόμη περισσότερο mobile internet, ανεξαρτήτως τεχνολογίας (2G, 3G, 4G), ως ακολούθως:

  RED 2 RED 3 RED 4
Mobile Internet 500 ΜΒ από 300 ΜΒ 1024 ΜΒ από 500 ΜΒ 2 GB από 1 GB
Λεπτά 300 600 Απεριόριστα
SMS 300 Απεριόριστα Απεριόριστα
Personal Cloud 2 GB 3 GB 5 GB

Όλοι ανεξαίρετα οι πελάτες της Cytamobile-Vodafone (RED, Classic, Light, MakeYourOwn, soeasy), που διαθέτουν συσκευή 4G, μπορούν να συνδεθούν και με το δίκτυο 4G, με την ίδια χρέωση.

Αρχικά, το δίκτυο 4G θα καλύψει τα αστικά κέντρα Λευκωσίας και Λεμεσού και θα επεκτείνεται σταδιακά ώστε, μέχρι το τέλος του χρόνου, να καλύψει όλες τις πόλεις. Η επέκταση του δικτύου θα συνεχιστεί, με στόχο την ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των περιοχών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.cytamobile-vodafone.com  ή να καλέσουν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cyta, στο 132.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

2 Νοεμβρίου 2015

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy

 

Feedback