Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2015

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 4/2015

Η πραγματικότητα, πίσω από τη «δημοσιοποίηση» εμπιστευτικού εγγράφου

Αναφορικά με τη δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ του εγγράφου του Γενικού Ελεγκτή προς την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από τη Cyta σε πελάτες της δημοσιογράφους, η θέση του Οργανισμού είναι η ακόλουθη:

Η Cyta προσφέρει τη δυνατότητα σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, που καλύπτουν τον τομέα της τεχνολογίας και τις εξελίξεις στον κλάδο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να δοκιμάσουν την εμπειρία χρήσης υπηρεσιών της. Αυτό γίνεται παράλληλα με άλλες υπηρεσίες, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τους ίδιους.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται διεθνώς και στην Κύπρο, από όλους τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και από όλες τις εταιρείες παροχής τεχνολογικών λύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο Οργανισμός, όπως έχει τοποθετηθεί πρόσφατα, προχωρά σε συνολική αναθεώρηση της πολιτικής αυτού του είδους παροχής υπηρεσιών.

Η Cyta, επιθυμεί να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους των ΜΜΕ που, με ανεξαρτησία λόγου και κρίσης εκφράζουν τις απόψεις τους για θέματα που αφορούν τον Οργανισμό. Η εποικοδομητική κριτική είναι βοηθός στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης.

Υπάρχει όμως ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερου σχολιασμού. Είναι λυπηρό, πώς, ένα εμπιστευτικό έγγραφο που είχε σταλεί προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, βρίσκεται εκτεθειμένο στη δημοσιότητα και σε αυθαίρετες ερμηνείες, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

Στην πορεία αποκρατικοποίησης της Cyta απαιτείται η μέγιστη ευθύνη όλων απέναντι στην αξία της Cyta. Γιατί η αξία της είναι περιουσιακό στοιχείο της κυπριακής κοινωνίας.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

27 Ιανουαρίου 2015

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy


Feedback