Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2015

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 5/2015

Συνεργασία Cyta και Cyprus Institute of Marketing (CIM)

Δυναμική συνέχεια στην αξιοποίηση των νέων
σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

Συμφωνία συναντίληψης για τεχνολογική και ακαδημαϊκή συνεργασία με το Cyprus Institute of Marketing (CIM) υπέγραψε η Cyta την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015, στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία, με κύριο στόχο την προαγωγή της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Κύπρο με την ουσιαστική εμπλοκή των νέων.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής της Cyta, που έχει ως βασικούς πυλώνες την καινοτομία και την επιχειρηματική διεύρυνση. Οι τομείς συνεργασίας με το CIM περιλαμβάνουν την απασχόληση φοιτητών στη Cyta, την υποστήριξη φοιτητικών εργασιών, την επιχειρηματική ανάπτυξη ιδεών φοιτητών και αποφοίτων, την αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα Εμπορίας, Διεύθυνσης, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας & Διαχείρισης Αλλαγών, Ηγεσίας και τη συμμετοχή σε έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Τη συμφωνία υπέγραψε από πλευράς της Cyta o Διευθυντής Καινοτομίας και Ανάπτυξης Υπηρεσιών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε τη δυναμική δραστηριοποίηση της Cyta στην ενίσχυση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Κύπρο. “Οι στρατηγικές συνεργασίες μας με πανεπιστήμια, με επιχειρηματικούς «αγγέλους» και επενδυτές, η παροχή υποστήριξης σε νέους ανθρώπους και επιστήμονες και η δημιουργία του δικού μας Κέντρου Καινοτομίας δημιουργεί αισιοδοξία ότι θα καταφέρουμε να μετατρέπουμε ιδέες σε νεοφυείς εταιρείες (start-ups). Συμμετέχουμε ενεργά στην οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα μας.”

Εκ μέρους του Cyprus Institute of Marketing (CIM), ο κ. Γιάγκος Χατζηγιάννης, Αναπληρωτής Διευθυντής, υπογράφοντας τη συμφωνία, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με τη Cyta, τονίζοντας ότι “το CIM έχει ως πρωταρχικό του στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αποστολή του CIM εδώ και 37 χρόνια είναι η εκπαίδευση των μελλοντικών στελεχών των κυπριακών επιχειρήσεων και η σύμπραξη του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τις προκλήσεις του παζαριού. Μέσα στα πλαίσια αυτά, θα εντάξουμε και τη δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, για να μπορούμε να μετατρέπουμε ιδέες των φοιτητών/αποφοίτων μας σε νεοφυείς εταιρείες (start-ups).”

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

5 Φεβρουαρίου 2015

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy