• Μηνιαία συνδρομή RED
Προϊόντα Internet Home

Internet Home

Για πελάτες με υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή που επιθυμούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Προϊόντα Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*  
Internet Home5Mbps
(5Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €16,04 παραγγελία
Internet Home10Mbps
(10Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €27,37 παραγγελία
Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €32,42 παραγγελία
Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €38,43 παραγγελία
Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 5Mbps)
Μηνιαία €43,42 παραγγελία
Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €53,42 παραγγελία
Internet Home100Mbps
(100Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €60,42 παραγγελία
Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 20Mbps)
Μηνιαία €90,81 παραγγελία
Internet Home300Mbps
(300Mbps/ 30Mbps)
Μηνιαία €160,65 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων, το τέλος είναι €35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητα 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
6.Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
7. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
8. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Internet Home + Τηλεφωνία

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Παράγγειλε online Telephony Plus + Intrenet Home και πάρε δώρο ένα ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Πακέτο Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*  
Telephony Plus
+ Internet Home5Mbps

(5Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €32,62 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home10Mbps

(10Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €43,95 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €49,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €55,01 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 5Mbps)
Μηνιαία €60,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €70,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home100Mbps
(100Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €77,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 20Mbps)
Μηνιαία €107,39 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home300Mbps
(300Mbps/ 30Mbps)
Μηνιαία €177,23 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Τηλεφωνίας (με Ευρυζωνική Γραμμή) + Internet Home έχει τέλος εγκατάστασης €121,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Ευρυζωνικής Γραμμής και Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Τηλεφωνίας + Internet Home μειώνεται στα €85,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Internet Home χωρίς Τηλεφωνία

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς τηλεφωνική γραμμή.

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Πακέτο Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*  
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home5Mbps
(5Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €28,30 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home10Mbps
(10Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €39,63 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 2Mbps)
Μηνιαία €44,68 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €50,69 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 5Mbps)
Μηνιαία €55,68 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €65,68 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home100Mbps
(100Mbps/ 10Mbps)
Μηνιαία €72,68 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 20Mbps)
Μηνιαία €103,07 παραγγελία
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home300Mbps
(300Mbps/ 30Mbps)
Μηνιαία €172,91 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home έχει κόστος σύνδεσης €111,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home μειώνεται στα €75,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.


Επικοινώνησε μαζί μας