• Μηνιαία συνδρομή RED
Προϊόντα Internet Home

Internet Home

Για πελάτες με υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή που επιθυμούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Προϊόντα Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*
Internet Home5Mbps
(5Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €16,04
Internet Home10Mbps
(10Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €27,37
Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €32,42
Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 1Mbps)
Μηνιαία €38,43
Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €43,42
Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €53,42
Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €90,81

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων, το τέλος είναι €35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητα 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
6.Tο προϊόν Internet Home 160Mbps προσφέρεται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
7. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Παράγγειλε Internet Home (full site)

Internet Home + Τηλεφωνία

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Παράγγειλε online Telephony Plus + Intrenet Home και πάρε δώρο ένα ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Πακέτο Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*
Telephony Plus
+ Internet Home5Mbps

(5Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €32,62
Telephony Plus
+ Internet Home10Mbps

(10Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €43,95
Telephony Plus
+ Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €49,00
Telephony Plus
+ Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 1Mbps)
Μηνιαία €55,01
Telephony Plus
+ Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €60,00
Telephony Plus
+ Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €70,00
Telephony Plus
+ Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €107,39

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Τηλεφωνίας (με Ευρυζωνική Γραμμή) + Internet Home έχει τέλος εγκατάστασης €121,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Ευρυζωνικής Γραμμής και Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Τηλεφωνίας + Internet Home μειώνεται στα €85,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Το προϊόν Internet Home 160Mbps προσφέρεται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Παράγγειλε Internet Home + Τηλεφωνία (full site)

Internet Home χωρίς Τηλεφωνία

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς τηλεφωνική γραμμή.

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).
Πακέτο Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home5Mbps
(5Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €28,30
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home10Mbps
(10Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €39,63
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία €44,68
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 1Mbps)
Μηνιαία €50,69
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €55,68
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €65,68
Ευρυζωνική Πρόσβαση
(Access)
+ Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία €103,07

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home έχει κόστος σύνδεσης €111,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home μειώνεται στα €75,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Το προϊόν Internet Home 160Mbps προσφέρεται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Παράγγειλε Internet Home χωρίς Τηλεφωνία (full site)

Προσφορές Internet Home για Φοιτητές

Η Cytanet προσφέρει σε φοιτητές ειδικά τέλη με έκπτωση 15% μέχρι το τέλος των σπουδών τους.
(προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη τηλεφωνικής γραμμής ή πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες)

Πακέτο Περίοδος
χρέωσης
Τέλη*
Internet Home5Mbps
(5Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία από €16,04
€13,64
Internet Home10Mbps
(10Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία από €27,37
€23,26
Internet Home20Mbps
(20Mbps/ 800kbps)
Μηνιαία από €32,42
€27,55
Internet Home30Mbps
(30Mbps/ 1Mbps)
Μηνιαία από €38,43
€32,67
Internet Home50Mbps
(50Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία από €43,42
€36,91
Internet Home80Mbps
(80Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία από €53,42
€45,41
Internet Home160Mbps
(160Mbps/ 4Mbps)
Μηνιαία από €90,81
€77,18

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων, το τέλος εγκατάστασης είναι €35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητα 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
6. Το προϊόν Internet Home 160Mbps προσφέρεται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
7. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Παράγγειλε Internet Home για Φοιτητές (full site)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.