Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Αναβάθμιση σύνδεσης Internet Home

Αναβάθμιση σύνδεσης Internet Home

Αύξηση ταχύτητας, Ενίσχυση ασφάλειας

Από την 1η Μαρτίου, αναβαθμίζουμε αυτόματα τη σύνδεση του Internet σου για να απολαμβάνεις πάντα, γρήγορη απρόσκοπτη και αξιόπιστη σύνδεση!

Αυξάνουμε την ταχύτητα
Ενισχύουμε την ασφάλεια

Αύξηση Ταχύτητας

Η ταχύτητα του Internet σου, αναβαθμίζεται αυτόματα στην αμέσως επόμενη και γίνεται ακόμη πιο γρήγορη!

Οι αναβαθμίσεις παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω:

Υφιστάμενη Ταχύτητα
από/ προς το διαδίκτυο
Αναβαθμισμένη Ταχύτητα
από/ προς το διαδίκτυο
Μηνιαία
Συνδρομή
Internet Home5Mbps/2Mbps Internet Home10Mbps/2Mbps €18,00
Internet Home10Mbps/2Mbps Internet Home20Mbps/2Mbps €29,30
Internet Home20Mbps/2Mbps Internet Home30Mbps/4Mbps €34,40
Internet Home30Mbps/4Mbps Internet Home50Mbps/5Mbps €40,40
Internet Home50Mbps/5Mbps Internet Home80Mbps/10Mbps €45,40
Internet Home80Mbps/10Mbps Internet Home100Mbps/10Mbps €55,40
Internet Home100Mbps/10Mbps Internet Home100Mbps/10Mbps €55,40
Internet Home160Mbps/20Mbps Internet Home200Mbps/20Mbps €92,80
Internet Home300Mbps/30Mbps Internet Home300Mbps/30Mbps €137,70

Σημειώσεις:

 1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%.
 2. Στη μηνιαία συνδρομή Internet Home, ισχύουν οι ακόλουθες εκπτώσεις:
  -  Για τους φοιτητές/πολύτεκνες οικογένειες, προσφέρεται 15% έκπτωση.
  -  Για τα οργανωμένα σύνολα, άνω των 15 ατόμων, προσφέρεται 5% έκπτωση.
  -  Για τα άτομα με σοβαρή αδυναμία επικοινωνίας ή/και διακίνησης, προσφέρεται 61% έκπτωση.
 3. Πελάτες με υπηρεσία Internet Home100Mbps που συμμετέχουν στο σχέδιο επιχορήγησης υπέρ-υψηλών ταχυτήτων διαδικτύου θα επωφεληθούν της νέας μηνιαίας συνδρομής μετά τη λήξη της επιχορήγησης.
 4. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η μηνιαία συνδρομή Ευρυζωνικής Πρόσβασης ή Σταθερής Τηλεφωνίας (όπου ισχύει).
Υφιστάμενη Ταχύτητα
από/ προς το διαδίκτυο
Αναβαθμισμένη Ταχύτητα
από/ προς το διαδίκτυο
Μηνιαία
Συνδρομή
Internet Home5Mbps/2Mbps Internet Home10Mbps/2Mbps €8,90
Internet Home10Mbps/2Mbps Internet Home20Mbps/2Mbps €16,18
Internet Home20Mbps/2Mbps Internet Home30Mbps/4Mbps €18,77
Internet Home30Mbps/4Mbps Internet Home50Mbps/5Mbps €23,07
Internet Home50Mbps/5Mbps Internet Home80Mbps/10Mbps €26,73
Internet Home80Mbps/10Mbps Internet Home100Mbps/10Mbps €32,88
Internet Home100Mbps/10Mbps Internet Home100Mbps/10Mbps €37,46
Internet Home160Mbps/20Mbps Internet Home200Mbps/20Mbps €55,89
Internet Home300Mbps/30Mbps Internet Home300Mbps/30Mbps €99,60

Σημειώσεις:

 1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%.
 2. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται η μηνιαία συνδρομή Ευρυζωνικής Πρόσβασης ή Σταθερής Τηλεφωνίας (όπου ισχύει).
Ενίσχυση Ασφάλειας

Η ασφάλεια του Internet σου, αυξάνεται αυτόματα παρέχοντας προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου, με το SafeWeb!

Το SafeWeb, εμποδίζει την πλοήγηση σε κακόβουλες ιστοσελίδες, οι οποίες στόχο έχουν:
1. Να υποκλέψουν προσωπικές πληροφορίες, οικονομικά δεδομένα ή προσωπικούς κωδικούς.
2. Να μολύνουν τον υπολογιστή ή άλλες συσκευές σας με κακόβουλα λογισμικά και ιούς.