Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home

Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home προσφέρονται σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην προσφορά αυτή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ΔΩΡΕΑΝ διευκολύνσεις:

 • Σύνδεση με την υπηρεσία Cytanet Wireless Zone.
 • Τέσσερις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus και antispam protection).
 • Πρόσβαση στην υπηρεσία My Cytanet Services για ιδιοδιαχείριση των υπηρεσιών σου.
 • Παροχή της υπηρεσίας Safe Internet - for home για προστασία των παιδιών από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.

 INTERNET HOME5Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 6,26Μηνιαία

 INTERNET HOME10Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 10,67Μηνιαία

 INTERNET HOME20Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 12,64Μηνιαία

 INTERNET HOME30Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 14,98Μηνιαία

 INTERNET HOME50Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 16,93Μηνιαία

 INTERNET HOME80Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 20,84Μηνιαία

Σημειώσεις:

 1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
 2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
 3. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της  πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
 4. Οι πελάτες έχουν την επιλογή να εγκαταστήσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας Internet Home οι ίδιοι (ιδιο-εγκατάσταση), με μόνο € 35,70. Η ιδιοεγκατάσταση προσφέρεται για τα προϊόντα με ταχύτητα μέχρι 30Mbps.
 5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητα 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
 6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ' όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής
Για τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες:

Α. Δικαιούχοι

(α) Άτομα με Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες
 • Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (π.χ. μυοπάθειες, κατά πλάκα σκλήρυνση, εγκεφαλοπάθειες ή άλλες μυοπάθειες που βρίσκονται στο διάστημα πριν από την καθήλωσή τους σε τροχοκάθισμα ή είναι καθηλωμένοι σε τροχοκάθισμα)
 • Κωφοί και κωφάλαλοι
 • Τυφλοί
 • Άτομα με νοητική καθυστέρηση / υστέρηση
   
(β) Ανήλικα Άτομα
Σε περίπτωση όπου ανήλικα άτομα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της ενότητας (α) του παρόντος άρθρου, θα επωφελούνται του ειδικού τιμολογιακού πακέτου, ως δικαιούχοι, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον διαμένουν μαζί στο ίδιο υποστατικό, προσκομίζοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
 • Βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας ότι το ανήλικο άτομο είναι λήπτης βοηθήματος, το οποίο θα συνοδεύεται από αντίγραφο του πιστοποιητικού αναπηρίας.
 • Πιστοποιητικό Γέννησης ανήλικου ατόμου ή Βεβαίωση από σύνδεσμο στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησής του.
 • Ταυτότητα γονέων ή κηδεμόνα.
 • Υπογραφή γονέων ή κηδεμόνα δικαιούχου ατόμου στην αίτηση Παροχής Τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων σε ανήλικα άτομα με αναπηρίες.
 • Απόδειξη κηδεμονίας ανηλίκου ατόμου (π.χ. Διάταγμα Δικαστηρίου) σε περίπτωση κατά την οποία το ανήλικο άτομο είναι κάτω από κηδεμονία.
   
(γ) Άτομα με Νοητική Καθυστέρηση/Υστέρηση
Για να μπορούν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πακέτο και να απολαμβάνουν τα οφέλη του, τα άτομα αυτά θα πρέπει να προσκομίζουν στην Cyta βεβαίωση από την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (η οποία συστάθηκε δυνάμει του Νόμου 117/89 ή όπως εκάστοτε αυτός τροποποιείται), που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγεγραμμένο στο Μητρώο της Επιτροπής, καθώς επίσης ότι το άτομο δεν είναι ιδρυματοποιημένο.

Β. Θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου
Η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου της αληθούς κατάστασης του ατόμου αποσκοπεί στην αποφυγή τυχών καταχρήσεων και συνεπώς οποιοδήποτε από τα σχετικά πιστοποιητικά, αναλόγως περίπτωσης, ως εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή ειδικούς ιατρούς ή Παγκύπριες οργανώσεις, πρέπει να προσκομίζονται στην Cyta από τον αιτούμενο ειδικού τιμολογιακού πακέτου:
 • Πιστοποιητικό /Βιβλιάριο του τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  (π.χ. άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, κωφοί και τυφλοί).
 • Βεβαίωση από το ακουολογικό κέντρο του Μακάριου Νοσοκομείου ή από ειδικό ωτορινολαρυγγολόγο, η οποία να επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει απώλεια ακοής τέτοια που ακόμα και με ακουστική στήριξη δεν μπορεί να ακούσει και ως εκ τούτου να επικοινωνήσει με ακούοντα άτομα με έναρθρο λόγο (κωφοί) ή άλλο πιστοποιητικό από τη Σχολή Κωφών το οποίο να επιβεβαιώνει την αδυναμία έναρθρης επικοινωνίας με ακούοντα άτομα ή ακουστική αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη από το όριο για βαθειά απώλεια ακοής, όπως καθορίζεται από εγκεκριμένους Διεθνείς Οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ)). 
 • Πιστοποιητικό Παγκύπριας οργάνωσης τυφλών ότι έχουν όραση με διορθωτικούς φακούς κάτω του ενός δεκάτου (1/10) της κανονικής (τυφλοί).
 • Ιατρικό πιστοποιητικό από ειδικό οφθαλμίατρο, ότι έχουν όραση με διορθωτικούς φακούς κάτω του ενός δεκάτου (1/10) της κανονικής (τυφλοί).
 • Σχετικό πιστοποιητικό από υπεύθυνο ιατρό του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής ή από ειδικό νευρολόγο, ότι πάσχουν από τη συγκεκριμένη ασθένεια και βρίσκονται καθηλωμένοι ή στο στάδιο πριν την οριστική καθήλωση τους σε αναπηρικό τροχοκάθισμα (άτομα με κατά πλάκα σκλήρυνση ή άλλες μυοπάθειες).
 • Βεβαίωση από την επιτροπή προστασίας νοητικά καθυστερημένων ατόμων, που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο της επιτροπής, καθώς επίσης ότι το άτομο δεν είναι ιδρυματοποιημένο (άτομα με νοητική καθυστέρηση/ υστέρηση).
Γ. Όροι Παροχής
i. Η σύνδεση της υπηρεσίας Internet Home σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κρίνονται ως δικαιούχοι παρέχεται για μόνο ένα υποστατικό με διακριτή διεύθυνση.
ii. Η Cyta θα αποδέχεται ότι τα δικαιούχα ανήλικα άτομα διαμένουν στο ίδιο υποστατικό με γονείς /κηδεμόνες τους, με την εκ μέρους του γονέα /κηδεμόνα υπογραφή δήλωσης, στην οποία θα επισύρεται η προσοχή στη νομοθεσία περί ψευδών δηλώσεων.
iii. Η διαπίστωση ότι ένα άτομο εμπίπτει στη κατηγορία των Ατόμων με Ειδικές Κοινωνικές ανάγκες θα γίνεται με την προσκόμιση κατάλληλου πιστοποιητικού ή/ και την επίδειξη και φωτοτύπηση σχετικής ταυτότητας.
iv. Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα προσφέρονται μόνον σε δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα.
v. Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα ισχύουν μόνον για άτομα (μέλη νοικοκυριών) που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
vi. Οι δικαιούχοι είναι αναγκαίο να υποβάλουν σχετική γραπτή αίτηση, είτε με προσωπική επίσκεψη στα καταστήματα μας είτε μέσω φαξ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.