Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Αν ξεκινάτε τώρα μια νέα επιχείρηση ή επεκτείνετε την επιχείρηση σας, σας παρέχουμε τις λύσεις και την υποστήριξη για να την αναπτύξετε με ασφάλεια και σιγουριά.

Το Σχέδιο Business Start για επιχειρήσεις, σας προσφέρει λύσεις Τηλεφωνίας και Internet, με τη δυνατότητα προσθήκης νέων προγραμμάτων RED & BLACK για αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες, που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της επιχείρησής σας, όπως αυτή αναπτύσσεται.

Αποκτήστε Τηλεφωνία & Internet και επωφεληθείτε με:

Δωρεάν εγκατάσταση
Μέχρι 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή για 12 μήνες
Mέχρι 4 νέες συνδέσεις προγραμμάτων RED, FREEDOM & BLACK με 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή για 24 μήνες

Σημείωση: Η έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή δεν ισχύει για την υπηρεσία Business Telephony for PBX.

Επιλέξτε τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας

Τηλεφωνία
 Internet
Κινητή Τηλεφωνία
Telephony Small Business + Internet Business

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες

Business Telephony + Internet Business

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες

Business Telephony for PBΧ + Internet Business

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή του Internet για 12 μήνες

Τelephony Small Business + Internet Home

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες

Telephony Small Business + Internet Home + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 2 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Telephony Small Business + Internet Business + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 4 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Business Telephony + Internet Business + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 4 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Business Telephony for PBΧ + Internet Business + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 25% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή του Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 4 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Business Telephony + Internet Home

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες

Business Telephony for PBΧ + Internet Home

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή του Internet για 12 μήνες

Business Telephony + Internet Home + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 2 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Business Telephony for PBΧ + Internet Home + Κινητή Τηλεφωνία

 Δωρεάν εγκατάσταση Σταθερής Τηλεφωνίας και Internet
 20% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή του Internet για 12 μήνες
 15% έκπτωση στη μηνιαία συνδρομή σε μέχρι 2 νέες συνδέσεις RED ή BLACK για 24 μήνες

Δωρεάν προνόμια

Δωρεάν σύνδεση στην υπηρεσία Fax-On-Email
Δωρεάν σύνδεση και μηνιαία συνδρομή για μία Multisim σε RED κύκλωμα
Απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις για κινητά RED

Feedback