Τηλεφωνικός Κατάλογος

Ο «Τηλεφωνικός Κατάλογος» σας βοηθά να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου, μιας επιχείρησης και άλλες πληροφορίες που βρίσκονται στο Χρυσό Οδηγό.

 -Βρείτε ένα άτομο: μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου ενός ατόμου εάν γνωρίζετε, την πόλη στην οποία διαμένει, μέρος ή ολόκληρο το επίθετο του, το μικρό του όνομα (μέρος ή ολόκληρο) και την περιοχή στην οποία διαμένει. Δεδομένου του γεγονότος ότι μπορεί να υπάρχουν πολλά άτομα με το ίδιο όνομα και επίθετο είναι πιο αποτελεσματικό εάν δοθούν όσες πιο πολλές πληροφορίες γίνεται.

 
-Βρείτε μια επιχείρηση: μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου μιας επιχείρησης εάν γνωρίζεται οποιοδήποτε μέρος του ονόματος της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα θα δοθεί με αλφαβητική σειρά και θα περιέχει όσα άτομα ή όσες επιχειρήσεις ικανοποιούν τα κριτήρια που δόθηκαν. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί γραπτό μήνυμα SMS τα αποτελέσματα θα περιοριστούν στους 160 χαρακτήρες.