Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Internet Home

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ:

 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προϊόντων Ευρυζωνικής/Οπτικής Πρόσβασης, Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας (Telephony, Telephony Plus, Telephony Special Use) και Internet.
 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ου ή/και 2ου αποκωδικοποιητή Cytavision για νέους και υφιστάμενους πελάτες.

Οι προσφορές ισχύουν για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2019 - 31 Δεκεμβρίου 2019.
Αναλυτικά οι όροι των προσφορών »

 • Internet Home
 • Internet Home + Τηλεφωνία
 • Internet Home χωρίς Τηλεφωνία

Για πελάτες με υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή ή ευρυζωνική πρόσβαση που επιθυμούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο.

wifi extender Exclusive Offer

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).

Προϊόντα

Ταχύτητα
λήψης

Ταχύτητα
αποστολής
(μέχρι)
Περίοδος
χρέωσης

Τέλη*

 
Internet Home5Mbps 5Mbps 2Mbps Μηνιαία €16,04 παραγγελία
Internet Home10Mbps 10Mbps 2Mbps Μηνιαία €27,37 παραγγελία
Internet Home20Mbps 20Mbps 2Mbps Μηνιαία €32,42 παραγγελία
Internet Home30Mbps 30Mbps 4Mbps Μηνιαία €38,43 παραγγελία
Internet Home50Mbps 50Mbps 5Mbps Μηνιαία €43,42 παραγγελία
Internet Home80Mbps 80Mbps 10Mbps Μηνιαία €53,42 παραγγελία
Internet Home100Mbps 100Mbps 10Mbps Μηνιαία €60,42 παραγγελία
Internet Home160Mbps 160Mbps 20Mbps Μηνιαία €90,81 παραγγελία
Internet Home300Mbps 300Mbps 30Mbps Μηνιαία €160,65 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων, το τέλος είναι €35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητα 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
6.Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
7. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
8. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Δωρεάν αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δωρεάν τέσσερεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail addresses).
 • Δωρεάν παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus & antispam protection).
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Safe Internet για προστασία των παιδιών σου από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Δωρεάν εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.
Εκπτώσεις
 • Επαγγελματικές ομάδες με περισσότερα από 15 άτομα δικαιούνται έκπτωση 5% στην μηνιαία συνδρομή.
 • Πελάτες με προϊόν Internet Home μπορούν να παραγγείλουν 2ο προϊόν Internet Home με έκπτωση μέχρι 45%. Σημειώνεται ότι το 2ο προϊόν Internet Home πρέπει να έχει την ίδια η πιο χαμηλή ταχύτητα από το πρώτο προϊόν Internet Home του πελάτη και ότι παρέχει μόνο την υπηρεσία σύνδεσης διαδικτύου και όχι οποιεσδήποτε από τις προστιθέμενες διευκολύνσεις.

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν τηλεφωνική γραμμή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

wifi extender Exclusive Offer

Παράγγειλε online Telephony Plus + Intrenet Home και πάρε δώρο ένα ασύρματο σταθερό τηλέφωνο και ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).

Πακέτο

Ταχύτητα
λήψης

Ταχύτητα
αποστολής
(μέχρι)
Περίοδος
χρέωσης

Τέλη*

 
Telephony Plus
+ Internet Home5Mbps
5Mbps 2Mbps Μηνιαία €32,62 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home10Mbps
10Mbps 2Mbps Μηνιαία €43,95 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home20Mbps
20Mbps 2Mbps Μηνιαία €49,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home30Mbps
30Mbps 4Mbps Μηνιαία €55,01 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home50Mbps
50Mbps 5Mbps Μηνιαία €60,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home80Mbps
80Mbps 10Mbps Μηνιαία €70,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home100Mbps
100Mbps 10Mbps Μηνιαία €77,00 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home160Mbps
160Mbps 20Mbps Μηνιαία €107,39 παραγγελία
Telephony Plus
+ Internet Home300Mbps
300Mbps 30Mbps Μηνιαία €177,23 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Τηλεφωνίας (με Ευρυζωνική Γραμμή) + Internet Home έχει τέλος εγκατάστασης €121,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Ευρυζωνικής Γραμμής και Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Τηλεφωνίας + Internet Home μειώνεται στα €85,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω  και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Τα πακέτα περιλαμβάνουν:

Τηλεφωνική Γραμμή

H Ευρυζωνική Τηλεφωνία (Broadband Telephony) είναι μια υπηρεσία η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις προσωπικές σου ανάγκες επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, διευρύνει την τηλεφωνική σου εμπειρία προσφέροντάς σου τα ακόλουθα:

 • Μέχρι και τέσσερεις ξεχωριστούς τηλεφωνικούς αριθμούς.
 • Δωρεάν τηλεφωνικές διευκολύνσεις, όπως μεταβίβαση κλήσης, κράτηση κλήσης και άλλες.
 • Τη δυνατότητα διαχείρισης & προγραμματισμού των τηλεφωνικών σου διευκολύνσεων μέσω ιστοσελίδας, όπως της μεταβίβασης κλήσεων, απόρριψης αριθμού, ενεργοποίησης του χαρακτηριστικού ήχου κλήσης κτλ.
 • Τη δυνατότητα να διενεργείς κλήσεις φωνής και εικόνας μέσω του ηλεκτρονικού σου υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό CytaCommunicator.
 • Τη δυνατότητα χρήσης διαφόρων τύπων τηλεφωνικών συσκευών όπως:
  • αναλογικά τηλέφωνα ή τηλέφωνα τύπου DECT
  • βιντεοτηλέφωνα ΙP
  • ηλεκτρονικό υπολογιστή με ακουστικά και κάμερα για βίντεο-κλήσεις
Internet Home

Η υπηρεσία Internet Home παρέχει τη δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ADSL2+/ VDSL2 προσφέροντας στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεται μέσω της υπηρεσίας Cytanet WebMail.

Επιπρόσθετα ο πελάτης έχει στη διάθεση του τις ακόλουθες υπηρεσίες & διευκολύνσεις:

 • Δωρεάν αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δωρεάν τέσσερεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail addresses).
 • Δωρεάν παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus & antispam protection).
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Safe Internet για προστασία των παιδιών σου από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone.
 • Δωρεάν εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.

Για πελάτες που επιθυμούν να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς τηλεφωνική γραμμή.

wifi extender Exclusive Offer

Παράγγειλε online Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender (όροι προσφοράς).

Πακέτο

Ταχύτητα
λήψης

Ταχύτητα
αποστολής
(μέχρι)
Περίοδος
χρέωσης

Τέλη*

 
Broadband Access +
Internet Home5Mbps
5Mbps 2Mbps Μηνιαία €28,30 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home10Mbps
10Mbps 2Mbps Μηνιαία €39,63 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home20Mbps
20Mbps 2Mbps Μηνιαία €44,68 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home30Mbps
30Mbps 4Mbps Μηνιαία €50,69 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home50Mbps
50Mbps 5Mbps Μηνιαία €55,68 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home80Mbps
80Mbps 10Mbps Μηνιαία €65,68 παραγγελία
Broadband Access +
Internet Home100Mbps
100Mbps 10Mbps Μηνιαία €72,68 παραγγελία
Broadband Access +
+ Internet Home160Mbps
160Mbps 20Mbps Μηνιαία €103,07 παραγγελία
Broadband Access +
+ Internet Home300Mbps
300Mbps 30Mbps Μηνιαία €172,91 παραγγελία

Σημειώσεις:
1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
2. Το πακέτο Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home έχει κόστος σύνδεσης €111,40 και μπορεί να εξοφληθεί εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις.
3. Σε περίπτωση ιδιοεγκατάστασης των προϊόντων Internet Home το κόστος σύνδεσης του πακέτου Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Access) + Internet Home μειώνεται στα €75,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
4. Tα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
5. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
6. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα - είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντος
 • Δωρεάν αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δωρεάν τέσσερεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail addresses).
 • Δωρεάν παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus & antispam protection).
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Safe Internet για προστασία των παιδιών σου από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Δωρεάν παροχή της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεστε μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Δωρεάν εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.
Εκπτώσεις
 • Οι πελάτες έχουν την επιλογή να εγκαταστήσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας Internet Home ή DSL Access Home οι ίδιοι (ιδιο-εγκατάσταση) με μόνο €35,70.
 • Επαγγελματικές ομάδες με περισσότερα από 15 άτομα δικαιούνται έκπτωση 5% στην μηνιαία συνδρομή.
 • Πελάτες με προϊόν Internet Home μπορούν να παραγγείλουν 2ο προϊόν Internet Home με έκπτωση μέχρι 45%. Σημειώνεται ότι το 2ο προϊόν Internet Home πρέπει να έχει την ίδια η πιο χαμηλή ταχύτητα από το πρώτο προϊόν Internet Home του πελάτη και ότι παρέχει μόνο την υπηρεσία σύνδεσης διαδικτύου και όχι οποιεσδήποτε από τις προστιθέμενες διευκολύνσεις.

Δωρεάν συμπληρωματικές υπηρεσίες

Cytanet wireless zone

Παρέχει στους συνδρομητές της Cytanet ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο από επιλεγμένους χώρους.

περισσότερα »

Safe internet

Προστάτεψε τα παιδιά σου από το παράνομο, ανεπιθύμητο και επιβλαβές περιεχόμενο του διαδικτύου.

περισσότερα »

Δοκίμασε τη live streaming υπηρεσία μας

Η υπηρεσία της Cytanet Live Streaming παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης ζωντανών μεταδόσεων βίντεο και ήχου (live streaming) μέσω διαδικτύου. Με την συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείς να παρακολουθήσεις ζωντανά τους σημαντικότερους αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, χρησιμοποιώντας μια ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο που παρέχεται αποκλειστικά στους συνδρομητές στο εξωτερικό, μέσω της υπηρεσίας είναι:

- Ζωντανή μετάδοση αγώνων ποδοσφαίρου και καλαθόσφαιρας, για τους οποίους
  η Cytavision διαθέτει τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
- Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση των αγώνων.
- Αρχείο με υλικό από παλαιότερους αγώνες.

περισσότερα »

Συνδύασε τηλεφωνία, διαδίκτυο και τηλεόραση

Feedback