Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Φραγκίσκος Φράγκου

Ο κ. Φραγκίσκος Φράγκου είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Ακολούθως, συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Ealing College of Higher Education, όπου παρακολούθησε το ΒΑ degree in “Modern European Studies” στον κλάδο των Πολιτικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

O κ. Φράγκου διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων. Από τον Ιανουάριο 2014 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta).