Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Για τη Cyta, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αφορά κυρίως στο πόσο υπεύθυνα λειτουργεί ως οργανισμός σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα και στις σχέσεις της με όλους όσους επηρεάζει. Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας στην οποία λειτουργεί, ο Οργανισμός αντιλαμβάνεται πλήρως ότι, η επιχειρηματική του δραστηριότητα μπορεί να έχει θετική συνεισφορά, αλλά και αρνητικές επιπτώσεις σε αυτή.

Επαλήθευση Zero Waste to Landfill: Το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων του Οργανισμού, ανέρχεται στο 95,5%, ενώ μόνο το 4,5% καταλήγει στις χωματερές, κάτι που εκτιμάται ως πολύ μεγάλη επιτυχία και καθιστά τη Cyta ως τον πρώτο οργα-νισμό στην Κύπρο που εξασφαλίζει την επαλήθευση «Zero Waste to Landfill».

Feedback