Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Cloud Servers

Cloud servers, υψηλής απόδοσης και με οικονομικό όφελος!

H υπηρεσία Cloud Servers σας προσφέρει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε τα Κέντρα Δεδομένων της Cyta, επιπέδου Tier III και πιστοποιημένα με ISO 27001, για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε υπολογιστική υποδομή ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

Η υπηρεσία Cloud Servers καλύπτει τις ανάγκες επιχειρήσεων ανεξαρτήτους μεγέθους, όποιες κι αν είναι οι προδιαγραφές του εξυπηρετητή (server) που χρειάζονται.

Απλά και οικονομικά, αποφεύγετε το αρχικό κόστος για αγορά εξοπλισμού και συστημάτων πληροφορικής και αποκτάτε ευελιξία στους πόρους πληροφορικής που θα διαλέξετε, οι οποίοι μπορούν να αυξομειώνονται ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Παραγγείλετε το στο
Cloud MarketPlace

Ο πρώτος μήνας δωρεάν!

Παραγγελία

 • ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • Τεχνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό της Cyta
 • Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001
 • Αξιόπιστες διαδικασίες ελέγχου και πολιτικής αντιγράφων
 • Υψηλή διαθεσιμότητα 99.9%
 • Χωρίς χρονικές δεσμεύσεις ή ελάχιστες απαιτήσεις
Χαρακτηριστικά Περιγραφή Όφελος
Τεχνολογία αιχμής
 • Εξοπλισμός, συστήματα, λογισμικά, πληροφορικής και δικτύου από κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές (blade servers, enclosures, storage & routers, switches)
Σύγχρονη,  συνεχώς αναβαθμισμένη ψηφιακή υποδομή πληροφορικής

Διαθεσιμότητα υποδομής και δικτύου

 • Πολλαπλά συστήματα,
 • Διπλές ανεξάρτητες συμμετρικές συνδέσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • Αυτόματο failover
 • Σχεδιασμός αποκατάστασης από καταστροφή
 • Πολλαπλή τροφοδοσία μέσω εναλλακτικών πηγών και UPS
Πάντα διαθέσιμη υπηρεσία 99,9%

Αποθηκευτικός χώρος

 • Κεντρικό αποθηκευτικό σύστημα τύπου SAN
 • Παραμετροποίηση RAID5 ή RAID 6
 • Σειριακή διασύνδεση μέσω Οπτικού Καναλιού (FibreChannel)
Αξιόπιστος χώρος αποθήκευσης, γρήγορη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων
και δυνατότητα κλιμάκωσης

Προστασία δεδομένων


 • Αυτόματη μεταφορά των δεδομένων από τα Πρωτεύοντα Κέντρα δεδομένων σε Απομακρυσμένο Κέντρο Δεδομένων σε καθημερινή βάση
 • Τήρηση δεδομένων σε 2 αντίγραφα ασφάλειας
 • Διαδικασίες ελέγχου και τήρησης πολιτικής αντιγράφων
Γρήγορη αποκατάσταση των υπηρεσιών σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος (< από 48 ώρες)

Ασφάλεια δεδομένων

 • Ελεγχόμενη φυσική πρόσβαση
 • Απομόνωση δεδομένων πελάτη με αποκλειστική χρήση vlans/subnets
 • Αποκλειστικές Ζώνες Λειτουργίας (DMZ) και Προστασίας για κάθε πελάτη
 • Συστηματικοί έλεγχοι διείσδυσης της υποδομής (Penetration testing)
 • Σύστημα αποτροπής εισβολών (IPS)
Εμπιστευτικότητα, έλεγχος και ασφάλεια

Αποκατάσταση από καταστροφικό συμβάν

 • Αντιγραφή και μεταφορά δεδομένων αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής
Εξασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας

Σύνδεση υποδομής στο διαδίκτυο

 • Απεριόριστη κίνηση δεδομένων στο διαδίκτυο
 • Παραχώρηση Private και Public IPs
 • Εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μέσω εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας
 • Δυνατότητα για ασφαλή μετάδοση και κρυπτογράφηση δεδομένων
 • Δυνατότητα ιδιωτικής αποκλειστικής σύνδεσης μέσω του δικτύου IP/MPLS
Γρήγορη ανταπόκριση και διακίνηση πληροφοριών

Εργαλεία διαχείρισης

 • Διαδικτυακή πύλη διαχείρισης
 • Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις
Έλεγχος,  εξουσιοδοτημένη χρήση, προστασία

Λειτουργικό σύστημα

 • Επιλογή λειτουργικών συστημάτων Linux και Windows
Διευρυμένες επιλογές και συμβατή λειτουργία  με εταιρικές εφαρμογές

Πληρωμή με τη χρήση

 • Χωρίς χρονική δέσμευση
 • Χωρίς ελάχιστες ποσότητες
Ευελιξία και οικονομία

Οδηγός Χρήσης

Καλέστε την τεχνική ομάδα της Cyta στο 80004000 ή στείλτε μήνυμα στο support@cytahosted.com

Cloud Servers Λειτουργικό Σύστημα
Windows
Λειτουργικό Σύστημα
Linux
Χαρακτηριστικά
Μηνιαία Συνδρομή €45,00 €30,00
Τυπικό Πακέτο
CPU Core 1 1
GB Guaranteed RAM 1 1
GB Effective Storage 75 75
Λειτουργικό Σύστημα2 Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
RED HAT Linux
Enterprise3 6/7,
CentOS 6/7
Χαρακτηριστικά Υπηρεσίας
Πρώτος Μήνας Δωρεάν
Δυναμική Αυτοδιαχείριση μέσω control panel
Dedicated IP Address
Διακεκριμένη Ασφάλεια και Προστασία
Τήρηση Αντιγράφων Δεδομένων
Ανεξάρτητη Πρόσβαση για Διαχείριση (Virtual Tunnel)
Τεχνική Υποστήριξη 
24Χ7 τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία 
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Μηνιαία Συνδρομή Μηνιαία Συνδρομή
Αποθηκευτικός Χώρος ανά GB €0,03 €0,03
CPU ανά Core €10,00 €10,00
Ram ανά GB €10,00 €10,00

Σημείωσεις:
1. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
2. Επιλέγετε την έκδοση που σας ταιριάζει.
3. Δεν περιλαμβάνεται η Συνδρομή.

Εκπτώσεις στη μηνιαία συνδρομή αναλόγως χρονικής δέσμευσης
Δέσμευση 12 μηνών 10% 10%
Δέσμευση 24 μηνών 15% 15%
Feedback