Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Cytanet Wireless Zone - WiFi

Η υπηρεσία Cytanet Wireless Zone παρέχει ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, απλά και γρήγορα, για πλοήγηση και χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε υψηλές ταχύτητες.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται μέσω των Cytanet Wireless Zone Hotspοts, δηλαδή επιλεγμένων χώρων ανά την Κύπρο όπως καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, στάδια, συνεδριακούς χώρους, κλινικές, μαρίνες, πλατείες και άλλα δημόσια σημεία που είναι συνεργάτες του ασύρματου δικτύου της Cytanet.

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

 • Πρόσβαση στην υπηρεσία
 • Οδηγίες σύνδεσης
 • Πλεονεκτήματα υπηρεσίας

Για σύνδεση στην υπηρεσία χρειάζονται:

• Ένας φορητός υπολογιστής (laptop), tablet ή κινητό έξυπνο τηλέφωνο (smartphone) που διαθέτουν διεπαφή WiFi.
• Κωδικοί πρόσβασης.


Οι κωδικοί πρόσβασης εξασφαλίζονται μέσω των πιο κάτω τρόπων:

1. Συνδρομητική Υπηρεσία

Οι συνδρομητές της Cytanet (επιλεγόμενης και ευρυζωνικής πρόσβασης) μπορούν να έχουν απεριόριστη ασύρματη σύνδεση απ' όλα τα Cytanet Wireless Zone Hotspot δωρεάν. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των υφιστάμενων κωδικών πρόσβασης στη Cytanet. Για σκοπούς ασφάλειας, οι κωδικοί, πριν την πρώτη χρήση, πρέπει να ενεργοποιηθούν καλώντας το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Cyta στο 132 ή στο 8000 8080.

2. Προπληρωμένη Υπηρεσία

(α) Κάρτες Ασύρματης Πρόσβασης με διάρκεια σύνδεσης 30 και 60 λεπτών, 24 ωρών (απεριόριστη πρόσβαση μέσα σε διάστημα 24 ωρών από την ενεργοποίηση) καθώς και 15 ημερών (απεριόριστος χρόνος μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ενεργοποίηση). Οι κάρτες με τους κωδικούς πρόσβασης διατίθενται στα Cytashop ή στα Cytanet Wireless Zone Hotspot.
(β) Γραπτά Μηνύματα Αξίας (Premium SMS) με διάρκεια σύνδεσης 30, 60 και 120 λεπτών. Η αποστολή των γραπτών μηνυμάτων γίνεται στους αριθμούς 6100, 6200, 6300 αντίστοιχα και είναι δυνατή μόνο για τους πελάτες της Cytamobile-Vodafone.
(γ) Πιστωτική Κάρτα με διάρκεια σύνδεσης 30, 60 και 120 λεπτών. Η αγορά των κωδικών πρόσβασης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εισαγωγικής σελίδας (login page) της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone.

Οι τρεις τρόποι προπληρωμένης υπηρεσίας προσφέρονται ανάλογα με το Cytanet Wireless Zone Hotspot που βρίσκεται ο χρήστης.

Οι κωδικοί πρόσβασης που εξασφαλίζονται με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους χώρους που καλύπτονται από το ασύρματο δίκτυο WiFi της Cytanet.

Είσαι υφιστάμενος συνδρομητής της Cytanet;

Για να συνδεθείς στο Διαδίκτυο από οποιοδήποτε Cytanet Wireless Zone hotspot, ακολούθησε τις πιο κάτω οδηγίες:

 • Ενεργοποίησε τον φορητό σου υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σου τηλέφωνο από οποιοδήποτε σημείο του χώρου και αφού εντοπιστούν τα δίκτυα Wi-Fi επιλέξτε το δίκτυο Cytanet Wireless Zone.
 • Άνοιξε τον internet browser σου και η σελίδα σύνδεσης της υπηρεσίας θα εμφανιστεί αυτόματα.
 • Πληκτρολόγησε τους κωδικούς σύνδεσης "username" και 'password".
 • Πάτησε "Login" για να συνδεθείς.

Μπορείς να είσαι συνδεδεμένος στη βασική σου σύνδεση (επιλεγόμενη ή ευρυζωνική) και στην υπηρεσία Cytanet Wireless Zone ταυτόχρονα.

Δεν είσαι συνδρομητής της Cytanet;

Αν θέλεις να συνδεθείς στο διαδίκτυο μέσω της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone, μπορείς να αποκτήσεις κωδικούς πρόσβασης (Username και Password) ανάλογα με τη διάρκεια πρόσβασης που επιθυμείς, με τους πιο κάτω τρόπους:

1. Κάρτες Ασύρματης Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Χρονική Διάρκεια Κάρτας Ονομαστική αξία κάρτας (με ΦΠΑ) Περίοδος ισχύος κωδικών
30 λεπτά €2,50 3 μήνες
60 λεπτά €4,00 3 μήνες
24 ώρες* €10,00 24 ώρες
απεριόριστος €20,00 15 μέρες

* H κάρτα αυτή αναφέρεται σε απεριόριστη πρόσβαση μέσα σε διάστημα 24 ωρών δηλ. η κάρτα λήγει 24 ώρες μετά την ενεργοποίηση της όπου μέσα στο διάστημα αυτό κάποιος μπορεί να συνδεθεί για όσο χρόνο επιθυμεί.

Οι κάρτες είναι διαθέσιμες στα WiFi hotspots και στα Cytashop παγκύπρια.                

2. Αποστολή Γραπτών Μηνυμάτων Αξίας (Premium SMS)**

Χρονική Διάρκεια Μηνύματος Χρέωση(με ΦΠΑ) Περίοδος ισχύος κωδικών Αποστολή στο:
30 λεπτά €1,33 3 μήνες 6100
60 λεπτά €2,03 3 μήνες 6200
120 λεπτά €3,05 3 μήνες 6300

** Η εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης μέσω Premium SMS είναι δυνατή μόνο για τους πελάτες της Cytamobile-Vodafone.

Για την απόκτηση των κωδικών απόστειλε γραπτό μήνυμα SMS με τον κωδικό WiFi ανάλογα με τη διάρκεια σύνδεσης που επιθυμείς στον αριθμό που φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα και θα λάβεις μήνυμα στο κινητό σου με τους κωδικούς πρόσβασης.

3. Πιστωτική Κάρτα

Διάρκεια Σύνδεσης Χρέωση (με ΦΠΑ) Περίοδος ισχύος κωδικών
30 λεπτά €1,33 3 μήνες
60 λεπτά €2,03 3 μήνες
120 λεπτά €3,05 3 μήνες

Στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας Cytanet Wireless Zone υπάρχει σύνδεσμος για αγορά κωδικών σύνδεσης μέσω πιστωτικής κάρτας, όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη διάρκεια σύνδεσης που επιθυμεί.

Τα Cytanet Wireless Zone Hotspots, οι χώροι-συνεργάτες που εντάσσονται στο ασύρματο δίκτυο της Cytanet, αποκομίζουν σημαντικά ωφελήματα όπως:

 • Ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους.
 • Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό.
 • Ενίσχυση της εικόνα του χώρου ως πρωτοπόρου.
 • Αύξηση της εισοδηματικότητάς τους.
 • Προβολή του χώρου τους μέσω της Cytanet.


H Cytanet καλύπτει τα έξοδα του ασύρματου δικτύου στον κάθε χώρο τα οποία περιλαμβάνουν:

 • Εξοπλισμό ασύρματης κάλυψης, εγκατάσταση και λειτουργία του.
 • Ευρυζωνικές προσβάσεις στο διαδίκτυο.
 • Τέλη εγγραφής και λειτουργίας δικτύου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Δραστηριότητες προβολής της υπηρεσίας εντός του χώρου και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Τεχνική υποστήριξη.


Σημείωση:
Για το προαναφερθέν πλαίσιο συνεργασίας, ο χώρος πρέπει να πληροί τα κριτήρια που έχει θέσει η Cytanet.

 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.

Feedback