Μη εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα

RED
  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία Συνδρομή
SIM only
RED plus Απεριόριστα Απεριόριστα 4GB
7GB
20GB
€28
€33
€41
FREEDOM
  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία Συνδρομή
SIM only
FREEDOM 1 Απεριόριστα Απεριόριστα Απερίοριστο
5Mbps
€44
FREEDOM 2 Απεριόριστα Απεριόριστα Απερίοριστο
10Mbps
€47
Youth
  Λεπτά SMS Mobile Internet Μηνιαία Συνδρομή
SIM only
Red Youth 1000 1000 6GB €23
Καρτοσυμβόλαιο Youth 500 500 3GB €18