Σχέδιο Επιβράβευσης Cyta Rewards

Πληροφορίες Συμμετοχής, Όροι & Προϋποθέσεις
Το Σχέδιο Cyta Rewards (στο εξής “Σχέδιο”) αποτελεί σχέδιο επιβράβευσης πελατών των συνδρομητικών υπηρεσιών  της Cyta (Κινητή & Σταθερή Τηλεφωνία, Διαδίκτυο, Τηλεόραση Cytavision) το οποίο επιβραβεύει με δώρα τους Συμμετέχοντες, μέσω των λειτουργιών του. Η διαχείριση του Σχεδίου γίνεται μέσω ειδικής ιστοσελίδας η οποία είναι προσβάσιμη από την εφαρμογή My Cyta ή από την ιστοσελίδα www.cyta.com.cy.

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν όλοι οι πελάτες της Cyta με συνδρομητικές υπηρεσίες οι οποίοι πληρώνουν μηνιαίο λογαριασμό: 

- Oι ιδιώτες πελάτες της Cyta με τουλάχιστον μια από τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Πρόγραμμα Συμβολαίου Κινητής (Classic, RED, Freedom, RED Family & Black)
  • Internet Home
  • Cytavision (Value Pack, Variety Pack, Κυπριακό Ποδόσφαιρο)

- Οι επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα που είναι πελάτες της Cyta. Στο Σχέδιο δεν  συμμετέχουν ο Κρατικός  και ο ευρύτερος Κρατικός Τομέας, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Ημικρατικοί και άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου, Πολιτικά Κόμματα, Συνδικαλιστικές Οργανώσεις,  Εταιρείες που εντάσσονται στην Εθνική  και Διεθνή Χονδρική Αγορά, καθώς επίσης Θυγατρικές Εταιρείες της Cyta (εφεξής «Συμμετέχοντες»). 

2.2  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τους Συμμετέχοντες και σε οποιοδήποτε στάδιο σε περίπτωση που διαπιστωθεί καταχρηστική χρήση υπηρεσιών ή των παροχών του σχεδίου.

2.3  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στο Σχέδιο, εκ παραδρομής, συμμετέχει Νομικό  Πρόσωπο που δεν δικαιούται να συμμετέχει βάσει της παραγράφου 2.1, τότε η Cyta θα προχωρεί σε ακύρωση της συμμετοχής του, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Αντίστοιχα, Νομικό Πρόσωπο που δεν δικαιούται να συμμετέχει στο Σχέδιο θα πρέπει να ειδοποιεί τη Cyta για ακύρωση της συμμετοχής του, εάν διαπιστώσει ότι εκ παραδρομής συμμετέχει στο Σχέδιο.    

3.1  Τροποποίηση και Τερματισμός του Σχεδίου: Η Cyta μπορεί να τροποποιεί, αποσύρει, αναστείλει και/ή διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της, με ειδοποίηση ενός (1) μήνα  προς τους Συμμετέχοντες. Περαιτέρω η Cyta μπορεί να αποσύρει, αναστείλει και/ή διακόψει το Σχέδιο ή οποιοδήποτε μέρος αυτού καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατά την απόλυτη κρίση της με άμεση ισχύ εάν οι Συμμετέχοντες είναι ένοχοι κακόβουλης διαγωγής ή θελημένης αμέλειας ή προσφεύγουν σε δόλο ή δόλιες διαδικασίες σε σχέση με το Σχέδιο.

3.2  Για λόγους ανωτέρας βίας, τέτοιοι θεωρούνται οποιοδήποτε λόγοι πέραν του εύλογου ελέγχου  της Cyta, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε, ανωτέρα βία, κυβερνητικές πράξεις ή παραλείψεις ή απαιτήσεις ρυθμιστικής αρχής, φυσική καταστροφή, επιδημίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταιγίδες, καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες, πολέμους, εχθρικές και στρατιωτικές ή τρομοκρατικές ενέργειες, επαναστάσεις, στρατιωτικές ή πολιτικές ανταρσίες, οχλαγωγίες, ή πολιτικές ταραχές και διαφωνίες, απεργίες, εργατικές ταραχές, αποπομπές εργασιών ή κλείσιμο εργοστασίων, παραλείψεις ή καταστροφές δημοσίων υπηρεσιών ή μηχανικές ή ηλεκτρικές βλάβες η Cyta μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση, απόσυρση, αναστολή και/ή διακοπή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.  Σε περίπτωση τερματισμού του Σχεδίου η Cyta δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά (συμπεριλαμβανομένων άμεσων έμμεσων ζημιών ή άλλης ζημιάς, απώλειας εσόδων, κέρδους ή εργασίας ή επιχείρησης)

3.3  Διαγραφή Συμμετέχοντα: Οι ιδιώτες πελάτες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σχέδιο μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 132. Οι Επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μπορούν να καλούν το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Επιχειρηματικών Πελατών 150, μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου τους.

4.1  Συγκέντρωση Πόντων (Stars): Οι Συμμετέχοντες σε κάθε πληρωμή του λογαριασμού τους θα επιβραβεύονται αυτόματα με πόντους οι οποίοι αναφέρονται ως «Stars».

4.2  Instant Win «Shake it»: Το «Shake it» είναι ένας ειδική λειτουργία η οποία εμφανίζεται τέσσερεις (4) φορές στην ιστοσελίδα του Σχεδίου και ο συμμετέχοντας μπορεί να κερδίσει επιπρόσθετα δώρα, προσφορές, συμμετοχές σε κληρώσεις και Stars, τα οποία έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος. Ο συμμετέχοντας δεν μπορεί να διεκδικήσει δώρα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τις προηγούμενες φορές και έχουν λήξει.

4.3  Μεγάλη Κλήρωση: Η Μεγάλη Κλήρωση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Σχεδίου και δίνει τη δυνατότητα στους Συμμετέχοντες να λαμβάνουν μέρος συσσωρεύοντας συμμετοχές με διάφορες δράσεις ή εξαργυρώνοντας Stars.

4.4  Αποστολές (Missions): O συμμετέχοντας καλείται να επιτύχει συγκεκριμένες  δράσεις οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα και οι οποίες εναλλάσσονται κάθε μήνα. Ο συμμετέχοντας ολοκληρώνοντας τις αποστολές θα εξασφαλίζει Stars ή συμμετοχές σε κληρώσεις ή άλλα δώρα.

H Cyta διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους συμμετοχής στο Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση και να καθορίζει διαφορετικούς τρόπους συμμετοχής των συμμετεχόντων με βάση εμπορικά κριτήρια.

5.1  Γενικά: Κάθε φορά που o συμμετέχοντας πληρώνει τον μηνιαίο λογαριασμό του, από οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης πελατών Cyta (Κατάστημα, Συνεργαζόμενο Κατάστημα, ιστοσελίδα Cyta, εφαρμογή My Cyta, Τραπεζική εντολή κ.α.)  θα συγκεντρώνει Stars στον λογαριασμό του στο Σχέδιο

5.2  Επιπρόσθετα Stars: Ο συμμετέχοντας μπορεί να εξασφαλίζει επιπρόσθετα Stars με τους διάφορους Τρόπους Συμμετοχής που αναφέρονται στον σημείο 4.  

5.3  Τρόπος συγκέντρωσης Stars: Η συγκέντρωση Stars γίνεται μία μέρα μετά την πληρωμή του μηνιαίου λογαριασμού ή αμέσως μετά τη διενέργεια  οποιασδήποτε άλλης ενέργειας στην ιστοσελίδα του Σχεδίου η οποία αποφέρει Stars ως επιβράβευση.

5.4  Υπολογισμός Stars: Τα Stars που συγκεντρώνονται για κάθε πληρωμή μηνιαίου λογαριασμού ισούνται με το ποσό της πληρωμής (€1 = 1 Star).

5.5  Διάρκεια Πόντων:

Stars που συσσωρεύονται: Ημερομηνία λήξης:
Από 30/11/2022 – 31/12/2023 31/12/2024
Από 1/1/2024 – 31/12/2024 31/12/2025
Από 1/1/2025 – 31/12/2025 31/12/2026

Μετά από τη λήξη της διάρκειας ισχύος των Stars, τα Stars διαγράφονται και δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαργύρωσης τους με κάποιο δώρο ή με χρήματα.

5.6  Εξαργύρωση Stars: Η εξαργύρωση των stars μπορεί να γίνει μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του Σχεδίου στην οποία παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δώρα (Rewards Shop). Μπορούν επίσης, να εξαργυρωθούν με συμμετοχές στην Μεγάλη Κλήρωση.

5.7  Δικαίωμα εξαργύρωσης Stars εκ μέρους του νομικού προσώπου έχει μόνο  άτομο το οποίο έχει λάβει ειδική εξουσιοδότηση από το νομικό πρόσωπο ως νόμιμος εκπρόσωπος για να διαχειρίζεται την υπηρεσία ηλεκτρονικής τιμολόγησης και το Σχέδιο Επιβράβευσης Cyta Rewards. Η πρόσβαση των νομικών προσώπων στο Σχέδιο θα είναι δυνατή μέσω ενός συνδέσμου (link) που θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση, στον νόμιμο εκπρόσωπο που το νομικό πρόσωπο έχει ορίσει, για να λαμβάνει ηλεκτρονικά τους μηνιαίους λογαριασμούς των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Cyta, να εξαργυρώνει πόντους των χρηστώ νκαι να υποβάλλει/αναθεωρεί τις εξουσιοδοτήσεις του.

6.1  Οι κληρώσεις διεξάγονται στα πλαίσια του Σχεδίου και όλοι οι κανόνες του Σχεδίου είναι σε ισχύ.

6.2  Τα δώρα για κάθε κλήρωση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Σχεδίου.

6.3  Οι τυχεροί θα αναδεικνύονται μετά από κλήρωση που θα γίνεται στις ημερομηνίες που θα αναφέρονται στην ιστοσελίδα σε κάθε περίπτωση.

6.4  Οι τυχεροί θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς και θα ανακοινώνονται και τις σελίδες Κοινωνικών Δικτύων της Cyta.

7.1  Με το Σχέδιο οι Συμμετέχοντες μπορεί να εξασφαλίσουν δώρα από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τηλεπικοινωνιακά Δώρα (υπηρεσίες) τα οποία μπορεί να είναι Εκπτώσεις για υπηρεσίες Κινητής, Internet, Cytavision και άλλα, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται στο μηνιαίο λογαριασμό και  ενεργοποιούνται από το μήνα που εξασφαλίζονται.
  • Ειδικές Εκπτώσεις/ Δωροεπιταγές: Οι Συμμετέχοντες στο Σχέδιο, μπορεί να επωφελούνται από ειδικές εκπτώσεις ή/και δωροεπιταγές που θα προσφέρονται μέσω του Σχεδίου.
  • Δώρα Κληρώσεων: Διάφορα δώρα (Ταξιδιωτικές εμπειρίες, ηλεκτρονικές συσκευές, smartphones κ.α) τα οποία θα παραχωρούνται στους τυχερούς μετά από κλήρωση.

7.2  Η Cyta δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη ή μη αντιπροσωπευτική περιγραφή του δώρου στην ιστοσελίδα και διατηρεί το δικαίωμα για αλλαγές, διορθώσεις ή/και τροποποιήσεις στην περιγραφή του.

7.3  Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται ούτε μπορεί να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλα ή η εξαργύρωση τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

7.4  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών μετά από αντίστοιχη ενημέρωση της ιστοσελίδας.

7.5  Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να εντάξει νέα δώρα ή να διαγράψει υφιστάμενα δώρα από το Σχέδιο χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση των συμμετεχόντων.

7.6  H Cyta διατηρεί το δικαίωμα να διαθέτει στο Rewards Shop διαφορετικά δώρα στους Συμμετέχοντες με βάση εμπορικά κριτήρια.

8.1  H Cyta σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημίες και έξοδα που πιθανόν να προκύψουν στους Συμμετέχοντες από καθυστερήσεις ή άλλως πως. Η Cyta δεν φέρει καμιά ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ ή ζημία και/ ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.

8.2  Η ευθύνη της Cyta περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων δώρων. Η Cyta δεν ευθύνεται για την καλή λειτουργία των δώρων καθώς και για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από τη χρήση τους, για τα οποία θα ευθύνονται αποκλειστικά οι κατασκευάστριες εταιρείες.

8.3  Οι Συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή διαχείριση του λογαριασμού τους στο Σχέδιο και η Cyta δεν φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση απώλειας κωδικών ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή/και εξαργύρωσης Stars από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα προβολής του Σχεδίου και των τυχερών και τη διαφημιστική αξιοποίηση κάθε σχετικού γεγονότος.

10.1  Η συμμετοχή στο Σχέδιο Cyta Rewards προϋποθέτει επεξεργασία κάποιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του Σχεδίου.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται από τη Cyta σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες.

10.2  Η εξαργύρωση των δώρων γίνεται με τη χρήση μοναδικών κωδικών, τους οποίους οι Συμμετέχοντες εξασφαλίζουν είτε με την εξαργύρωση των Stars τους είτε μέσω των άλλων μηχανισμών του Σχεδίου.  Ο Συμμετέχοντας προσκομίζει τον μοναδικό κωδικό στα καταστήματα των τρίτων συνεργαζόμενων εταιρειών, είτε τον καταχωρεί ηλεκτρονικά, ώστε να εξασφαλίσει το δώρο του.  Κατά την εξαργύρωση του κωδικού και ανάλογα με το είδος του δώρου ενδέχεται να ζητηθούν από τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες, κάποια προσωπικά δεδομένα του Συμμετέχοντα για την εξασφάλιση του δώρου του  (πχ εκπτώσεις για κρατήσεις σε αεροπορικές εταιρείες).  Τα δεδομένα αυτά θα παρέχονται από τον ίδιο τον Συμμετέχοντα στην τρίτη συνεργαζόμενη εταιρεία η οποία θα φέρει την ευθύνη προστασίας των δεδομένων που της παραχωρούνται από τον Συμμετέχοντα και λήψης των απαραίτητων συγκαταθέσεων όπου απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10.3  Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι ρυθμίσεις ιδιωτικής ζωής της Cyta περιγράφονται στην Πολιτική Ιδιωτικής Ζωής.

Η Cyta διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η Cyta δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά τους Συμμετέχοντες.